Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölüm Hedefleri

 

1. Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi edilmesi, yeniden kazandırılıması uygulamalarını yapar.

2. Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımını sergiler. 

3. Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır.

4. Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır.

5. Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır.

6. Takım çalışmasını benimser.

7. Etkili iletişim becerilerini kullanır.

8. Toplam kalite ilkelerini benimser.

9. Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar.

10. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.

11. Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler.

12. Eğitim etkinliklerini yürütür.

13. Bilimsel araştırmalara katırlır.

14. Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir.

15. Meslek yaşantısında bireysel karar verme becerisini kazanır.

 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 22.10.2018 13:22:04 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi