Faculty of Health Sciences

Faculty of Health Sciences

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN Anabilim Dalı Başkanı )

Doç. Dr. Hasibe KADIOĞLU          

Doç. Dr. Saime EROL                

Dr. Öğr. Üyesi Kamer GÜR

Öğr. Gör. Dr. Nurcan KOLAÇ                      

Arş. Gör. Fatma Nevin ŞİŞMAN               

Arş. Gör. Ayşe SEZER (35.Madde )

Arş. Gör. Abdullah BEYHAN (ÖYP)

Arş. Gör. Özden ERDEM (ÖYP)

   

Faculty of Health Sciences