Faculty of Health Sciences

Faculty of Health Sciences

Hemşirelik Bölüm Çıktıları

 

1. Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi edilmesi, yeniden kazandırılması uygulamalarını yapar.

2. Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımını sergiler. 

3. Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır.

4. Hemşirelik bilimi ile biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği bilgileri kullanır.

5. Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır.

6. Takım çalışmasını benimser.

7. Etkili iletişim becerilerini kullanır.

8. Toplam kalite ilkelerini benimser.

9. Rol modeli olur ve değişim öncülüğü yapar.

10. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.

11. Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler.

12. Eğitim etkinliklerini yürütür.

13. Bilimsel araştırmalara katılır.

14. Toplum sağlığını etkileyen konulara duyarlılık gösterir.

15. Meslek yaşantısında bireysel karar verme becerisini kazanır.

 

Faculty of Health Sciences