Faculty of Health Sciences

Faculty of Health Sciences

Eğitim Âmaclari

 

1- Ülkenin sağlık politikalarının geliştirilmesinde rol almak 

2- Sağlık sistemindeki tüm paydaşlarla İş birliği ve ekip çalışması yapmak 

3- Sağlık hizmetlerinde çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek

4- Bilimsel çalışmalarla sağlık hizmetleri sunumunda katkı sağlamak

5- Etik değerlere bağlı çalışarak rol model olmak 

Faculty of Health Sciences