Faculty of Health Sciences

Faculty of Health Sciences

Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu

 

 

Başvuru dosyasının basılı ve gerekli yerleri ıslak imzalı olarak,

1 kopya halinde ilan edilen toplantı gününden en az 1 hafta önce 

Melek Karadağ Akyol'a elden teslim edilmesi ayrıca

sbfetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ FORMLAR

Başvuru Formu

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu

M.Ü. SBF Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurul Yönergesi

TÜRKAK İyi Laboratuvar Uygulamaları Broşürü

WMA Helsinki Bildirgesi

 

TOPLANTI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ 


20 Eylül 2018    ----- Son Başvuru Tarihi 13 Eylül 2018

 

Not: Ağustos ayında toplantı yapılmayacaktır. 

 

Not: Başvuru sahibinin talebi halinde etik kurul kararı ingilizce olarak hazırlanır.