Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu

 

Başvuru dosyalarının aşağıdaki şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1-) Dosyanın bir adet imzalı çıktısı

2-) Word dosyasına sadece imzalı yerler taranarak,

tüm imzaları tam olan word dosyası bilgisayarda pdf formatında kaydedilerek CD ye aktarılmalı.

CD ve dosyanın imzalı çıktısı ilan edilen toplantı gününden en az 1 hafta önce 

Melek Karadağ Akyol'a elden teslim edilmesi ayrıca

sbfetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ FORMLAR

Etik Kurul Başvuru Formları

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu

M.Ü. SBF Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurul Yönergesi

TÜRKAK İyi Laboratuvar Uygulamaları Broşürü

WMA Helsinki Bildirgesi

 

TOPLANTI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ 


27 Haziran 2019    ------------------- Son Başvuru Tarihi 20 Haziran 2019

25 Temmuz 2019   --------------------Son Başvuru Tarihi 18 Temmuz 2019

26 Eylül 2019    -----------------------Son Başvuru Tarihi 19 Eylül 2019

 

 

 

 

Not: Başvuru sahibinin talebi halinde etik kurul kararı ingilizce olarak hazırlanır.

 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.05.2019 09:37:43 tarihinde güncellenmiştir.