Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

 

 

Prof. Dr. Mine Gülden Polat

gpolatmarmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Anadolu Yakasında bulunan ve köklü geleneği olan bir Devlet Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır.

Sağlık Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte iken Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) aldığı bir kararla yeniden yapılandırılması gereği doğmuş ve yeni bölüm önerilerini içeren ilk teklifimiz 2002 yılında MÜ Senatosuna sunulmuştur.  Ancak, YÖK’ un kararı zaman almış, yeniden yapılanma süreci 2007 yılında tamamlanabilmiş, her biri alanlarında referans kurumlar olan tüm bölümleri ile ülkemizdeki saygın kamu kurumları arasında yerini almıştır.

Sağlık sektörünün en büyük olduğu ve sektördeki değişim ve dönüşümün hızla sürdüğü İstanbul’da bulunması ve ülkemizin en büyük kamu üniversitelerinden birinde yapılanması, fakültemizin en önemli avantajıdır. Ulusal değerlerimize sahip, misyon ve vizyonumuza uygun değerlerle yetişen mezunlarımız, ulusal ve uluslar arası değişim programları ile entegre olarak gelişimlerini sürdürebilmektedir.

Sağlık Eğitim Fakültesi’nden devraldığımız Sağlık Yönetimi Bölümü, bu alanda ülkemizde kurulan ilk iki bölümden biridir, alanında yoğun deneyime sahiptir, İstanbul’daki tüm sağlık sektörü için referans bir kurumdur. Öğrenciler, staja çıktıkları anda iş bağlantılarını tamamlamakta, mezunlar iş bulma sorunu yaşamamaktadır. Bölüm; İstanbul’da bu alanda lisansüstü eğitim veren tek kamu kurumudur.

2011–2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk mezunlarını veren “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü”, son iki yıldır alanında en yüksek puanla öğrenci kabul eden önemli bir bölümdür.  “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” ve “Kardiyopulmoner Rehabilitasyon” alanlarındaki yüksek lisans programları yoğun talep görmektedir. Ülkemiz genelindeki tüm fizyoterapi mezunları gibi fakültemiz mezunlarının da iş bulma sıkıntısı olmayacaktır.

MÜ bünyesinde eğitim – öğretim faaliyetleri sürdüren ve 1997 yılından beri mezun veren, 2007 yılında fakülte bünyesine dâhil olan “Hemşirelik Bölümü”, dokuz ana bilim dalı ile verdiği lisans eğitimi, birinci ve ikinci öğretim yüksek lisans ve doktora programları ile ülkemizin en güçlü ve öncü hemşirelik bölümlerinden biridir. Mezunları sektörde büyük talep görmektedir.

1999 yılından beri lisans mezunu veren yeni yapılanma ile fakültemize bağlanan “Ebelik Bölümü” de; alanında ülkemizdeki önemli kurumlardandır. Mezunlarının klinik deneyimi tercih edilmelerine neden olmaktadır.

“Beslenme ve Diyetetik Bölümü”; 2011-2012 Eğitim - Öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul etmiş olup bu alanda, İstanbul’daki tek kamu üniversitesi olma özelliği taşımaktatır.

Tüm bölümlerde öğrenciler, diğer üniversitelerden farklı olarak, son sınıfta “intern” uygulaması ile seçtikleri alanlarda daha yoğun deneyim kazanmakta ve o alanda özelleşmiş olarak mezun olmaktadır.

Marmara Üniversitesi “Başıbüyük Sağlık Kampusü” nde inşa edilecek olan yeni binası ile fakülte çok özel imkânlara kavuşacak, araştırma ve uygulama merkezine sahip olacaktır. Eğitim ile aynı anda kamuya denetimli (süpervize edilen) sağlık hizmet sunumunu birlikte gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Fakültemizi; stratejik planı doğrultusunda, alanında ülkemizde ki en önemli kurum yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin ve saygın bir kurum haline getirmek ve işbirliklerimizle, alanında uluslar arası tanınan fakültelerden biri yapmak vazgeçilmez amacımızdır. 

Toplumun değerlerine ve etik değerlere saygılı, elde ettiği bilgileri uygulayabilen, çözüm üretebilen, gelişime açık, lider vasıflı mezunlar verme amacımıza  yoğun emekleri ile katkı veren değerli öğretim üye ve elemanlarımıza,  tüm idari personelimize yürekten teşekkür ediyor, bizlerle olmayı tercih eden, bu yolda birlikte yürüdüğümüz sevgili öğrencilerimize ve mezunlarımıza hayat boyu başarı ve mutluluk diliyorum.

 

Prof. Dr. Mine Gülden POLAT

 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 28.11.2016 14:41:35 tarihinde güncellenmiştir.