Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

 

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneğinin düzenlemiş olduğu 1.Uluslararası 2.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresinde yaklaşık 460 bildiri içinden yapılan değerlendirme sonucu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimizin yaptığı üç çalışma ödül almıştır. Kendilerini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

Ödül alan çalışmalar:

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Ödül alan bildiri: Görme Engelli Öğrencilerde "Engellere Karşı Dik Duruyorum" programının Postüral Farkındalık ve Özsaygı Üzerine Etkisi

Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Kamer Gür, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nevin Şişman, Halise Çetin, Hatice Oral, Merve Yilmaz, Pınar Akpınar, Doç. Dr. Mehmet Müfit Orak

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ödül alan bildiri: Yetişkinlerde Geleneksel/ Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Algısı Arasındaki İlişki

Yazarlar: Sümeyye İlayda Dursun, Burçin Vural, Büşra Keskin, Hatice Kübra Kaçar, Arş. Gör. Abdullah Beyhan, Doç. Dr. Hasibe Kadıoğlu

POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ödül alan bildiri: Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalma Durumları, İletişim ve Problem Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler

 

Yazarlar: Özgün Ergitürk, Doç. Dr. Saime Erol

 

 

 

 

 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 27.04.2018 16:30:36 tarihinde güncellenmiştir.