Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fakültemiz Binası Mekanda Erişim Kategorisinde Örnek Bina Olarak Gösterilmiştir.

  ÜNİVERSİTE ADI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  FAKÜLTE ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ FALKÜLTESİ
 

BAŞVURU FORMUNU DOLDURAN KİŞİNİN ADI SOYADI - İLETİŞİM BİLGİLERİ:

EÖB Öğr. Gör. Zuhal PEK  - Yapı İşleri ve Teknik DB Nedim SERT

  Fakülte- Mekanda Erişim*
PUAN Maddeler Cevap                               (Listeden EVET/HAYIR/BELİRSİZ seçiniz) AÇIKLAMA (VARSA) (En fazla 150 karakter)
  Yönlendirici Levha (Tabela) ve Uyarıcı İşaretler    
B Hissedilebilir kat planı ve duvara monte edilmiş bilgi içeren levhalar gerekli yükseklik aralığında (en az 105 cm, en fazla 195 cm) konumlandırılmıştır. BELİRSİZ  
B Tavandan sarkan işaret panolarının alt kotu zeminden en az 220 cm yüksekliktedir.  EVET  
C Levha üzerindeki işaretlerin kolayca ayırt edilebilmesi için şekil (işaret) rengi ile zemin rengi kontrast durumdadır.  EVET  
C Yönlendirmede kullanılan font ve piktogram büyüklükleri (harf yüksekliği: en az 1,5 cm, piktogram yüksekliği: en az 15 cm) okuma uzaklığı ile orantılı olacak şekilde uygulanmıştır.     EVET  
A İşaret levha yüzeyleri parlama yapmayacak şekilde tasarlanmıştır.        EVET  
C Bilgi işaretlerinin yanında TS 9111 standartlarına göre yapılmış Braille alfabesi ya da kabartmalı harflerle yazılmış bir bilgi panosu vardır.  HAYIR  
B Braille alfabesi var ise doğru yükseklikte (en az 120 cm, en fazla 160 cm) konumlandırılmıştır.  HAYIR  
C TS 9111 standartlarına uygun Sesli bilgilendirme levhaları/ekranları mevcuttur. HAYIR  
C Işıklı bilgilendirme levhaları mevcuttur. EVET  
C Tabelalar önünde elle okumayı ve görüşü kesen bir engel (çöp kovası, oturma elemanı, bitki kümesi, ağaç, vb.) bulunmamaktadır. EVET  
C Yönlendirici levhalar önünde algılamayı kolaylaştıracak uyarıcı bir yüzey ve kontrast renkler kullanılmıştır. HAYIR  
C Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için mobil olarak konumlandırılabilecek levhalar vardır. EVET  
C Herhangi bir saha çalışması, tadilat, yük indirme bindirme sırasında mevcut yollarda yaşanabilecek güvenlik sorunu için sesli ve görsel uyarıcılar kullanımı için gerekli ekipman vardır. EVET  
  Merdivenler    
B Umuma açık yapılarda, ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri yapılarda en az 150 cm olacak şekilde tasarlanmıştır. EVET  
C Merdivenlerde kullanım kolaylığının sağlanabilmesi adına 8 ila 10 basamakta bir sahanlık uygulanmıştır. EVET  
C Fiziksel konfor açısından; 1,85 metreden geniş dış mekan merdivenlerin orta kısmına herhangi bir risk oluşturmayacak ise korkuluk eklenmiştir. EVET  
C Merdiven başlangıç, bitiş ve sahanlıklarında en az 60 cm genişliğinde hissedilebilir uyarıcı yüzeyler uygulanmıştır. EVET  
C Görüşü kolaylaştırmak ve kaymayı önlemek için basamak uçları 2,5 cm eninde merdivenin renginden farklı, algılanabilir renkte bir şerit yardımıyla işaretlenmiştir. EVET  
C Merdiven basamak genişliği en az 30 cm, engelli bireyler için başka bir uygulamanın bulunmadığı yerlerde rıht yükseklikleri 15 cm, asansörün bulunduğu durumlarda en fazla rıht yüksekliği 18 cm ölçülerini sağlamaktadır.  EVET  
B Engelli kullanımına uygun olmayan açık ya da şeffaf rıht uygulaması bulunmamaktadır. EVET  
B Basamak ucunun açılı olduğu durumlarda, mevcut açı düşeyde en fazla 30 derece, basamak ucu çıkıntısı en fazla 1,3 cm ölçülerindedir. EVET  
C Merdiven basamakları kaymayan malzemeden mi ya da merdiven yüzeyleri kaymaz niteliktedir. EVET  
C Merdivenler kolay algılanabilir nitelikte konumlandırılmıştır. EVET  
C Merdiven basamakları algılanabilirliği açısından yeterli düzeyde aydınlatılmıştır. EVET  
  Rampalar    
C Merdiven ya da basamakların yanında bir rampa mevcuttur. EVET  
C Rampa genişliği en az 100 cm veya daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaya yolu üzerindeki rampaların genişliği en az 100 cm olacak şekilde tasarlanmıştır.  EVET  
B Rampaların iki tarafında (45 cm’yi aşan yüksekliklerde) bariyer bulunmaktadır. EVET  
C Rampalarda korkuluk ya da yüksekliği en az 5 cm olan koruma bordürleri kullanılmıştır. HAYIR  
C 1,80 metreden geniş rampaların orta kısmında risk oluşturmuyor ise korkuluk vardır. HAYIR  
C Rampanın başlangıcı ve çıkışında (ya da yön değiştiren noktalarda) dokuz metrede bir tekrar edecek şekilde sahanlık (150 x150 cm genişliğinde) uygulanmıştır. HAYIR  
C Rampanın başlangıç ve bitiş noktalarına uyarıcı şeritler yerleştirilmiştir. (Şeritler başlangıç ve bitiş noktalarından 30 cm ileride başlayacak şekilde ve 60 cm genişlikte uygulanmalı ve bu yüzeyler rampa boyunca kılavuz iz ile birbirine bağlanmalıdır.)  EVET  
C Rampa kolay algılanabilecek şekilde konumlandırılmıştır. EVET  
C Rampa yüzeyinde engel oluşturabilecek nesneler bulunmamaktadır. EVET  
  Rampa Eğilimleri (Lütfen sadece birini seçiniz)     
C TS 9111 de belirlenen kot farkına göre eğimler skalasına göre düzenlenmiştir.  EVET  
B Rampa Eğimi %5’tir. HAYIR  
C Rampa Eğimi %5 - % 8 arasındadır.  EVET  
  Asansörler   ?
C Asansör umumi olarak kullanılan tüm katlara erişim sağlamaktadır. EVET  
C Asansörün iç ölçüleri tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine ya da manevra yapmasına olanak sağlayacak (120 cmx150cm) yeterliktedir. EVET  
C Asansör girişi için kapı boşluğu en az 90 cm olacak şekilde tasarlanmıştır. EVET  
C Asansörün kabininin üç yüzeyinde yerden 90 cm yükseklikte tutunma barları mevcuttur. EVET 2 ADET TUTUNMA BARI MEVCUTTUR
C Asansör kontrol panelinin yüksekliği 90-110 cm arasındadır. EVET  
A Kabin içi kat düğmeleri en az 1.9 cm boyutlarındadır. EVET  
C Kat düğmelerinin altında en az 90 cm yükseklikte acil durum paneli bulunmaktadır. EVET  
C Kabin dışı asansör çağırma düğmeleri en az 1,9 cm boyutunda ve en az 90 cm yüksekliktedir. EVET  
B Kat işaret düğmeleri en az 6,4 cm boyutunda ve yerden en az 183 cm yüksekliktedir. HAYIR  
C Kat işaretleri asansörün hareket yönü ışıklı ve sesli uyarılarla desteklenmiştir. EVET  
C Tüm kontrol düğmelerinin sol yanında büyük harflerle yazılmış 0,8 cm derinlikte 1,6-5,1 cm boyut aralığında kabartma yazılar bulunmaktadır. EVET  
C Braille alfabesi desteği mevcuttur. EVET  
A Tüm rakam, yazı ve semboller (algılanabilirlik) bulunduğu zeminle zıt renktedir. EVET  
C Asansör zemininde tekerlekli sandalye kullanıcısının hareketini zorlaştıracak halı vs. malzemeler uygulanmamıştır. EVET  
  Kaldırma ve İletme Platformu   BELİRTİLEN YÜKSEKLİKLERDE PLATFORM YOK
C Kaldırma ve iletme platformu herhangi bir yardımcıya ihtiyaç duymadan kullanılabilir durumdadır (Asansör ve rampaya elverişli olamayan alanlarda bu sistem kullanılmalıdır.). *  
C 2,5 m’yi aşan yüksekliklerde platform asansör yerine normal asansör kullanılmıştır (Platform asansörlerin en fazla Çıkabileceği yükseklik 2,5 metredir.). *  
C 50 cm’yi aşan yükseklikteki platform asansörler koruma-güvenlik çerçevesine alınmıştır. *  
C Merdivenler için kullanılacak platformlarda, gerekli ölçüler sağlanmıştır (Platform kullanılacak en az merdiven genişliği 90 cm, kaldıracın en az ölçüsü ise 90x125 cm boyutlarında olmalıdır.). *  
C Kontrol paneli en fazla 1.20 yüksekliğindedir. *  
  Korkuluk, Tırabzan ve Tutamaklar    
B Tırabzan, korkuluk veya tutamaklar, tahliye gerektiren durumlarda risk oluşturmuyorsa merdiven başlangıç ve bitişlerinin an az 30 cm ilerisinden başlatılmıştır. EVET  
C Korkuluklar tüm basamaklar boyunca devam edecek şekilde konumlandırılmıştır. EVET  
C Korkuluk, tırabzan ve tutunma barlarının yerden yükseklikleri (yetişkinler için 90 cm, çocuklar için 70 cm) uygun ölçülerdedir. EVET  
C Korkulukların bulunduğu alanlarda kenar takibi yapılabilmesi için gerekli olan 10 cm yüksekliğinde bir eleman yer almaktadır. HAYIR  
C Korkulukların duvara monte edildiği durumlarda tutunma barları ile duvar arasında bulunması gereken en az 4 cm mesafe korunmaktadır.  * TUTUNMA BARI BULUNMAMAKTADIR
B Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları ve duvar arasında olması gereken en fazla 8 cm mesafe sağlanmıştır. * TUTUNMA BARI BULUNMAMAKTADIR
B Tutunma barlarının duvarda yer alan bir boşluk içine yerleştirildiği durumlarda, tutunma barları, duvar boşluğunun alt noktasından en az 5 cm yukarı, üst noktasından en az 45 cm aşağıda olacak şekilde uygun ölçülerde konumlandırılmıştır.  * TUTUNMA BARI BULUNMAMAKTADIR
C Tutunma barlarının çapları 32 – 45 mm arası ve dengeli tutulmaya olanak sağlayacak şekildedir.  * TUTUNMA BARI BULUNMAMAKTADIR
  Girişler    
C Yapının ana giriş alanları erişilebilirdir. EVET  
A Yapının ana giriş/girişlerine merdiven ya da basamak olmadan (rampa vs. ile) ulaşılabilmektedir. HAYIR  
C Girişler kolay algılanabilir niteliktedir. EVET  
C Girişlerin önünde tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik manevra alanı sağlanmıştır. EVET  
C Giriş zemininde kaydırmaz malzemeler kullanılmıştır. EVET  
C Kapının çalışma mekanizması kullanımı kolaylaştırır niteliktedir. EVET  
C Kapı genişliği en az 90 cm ölçüsündedir.  EVET  
  Acil Çıkışlar ve Kurtarma Alanları    
C Acil çıkışlar, kurtarma alanı ve bina girişleri arasında her iki yönde de görsel, işitsel, uluslararası standartlara uygun algılanabilir uyarılar yer almaktadır. EVET  
A Acil çıkış alanlarındaki tüm yönlendirmeler karanlıkta parlayacak(fosforlu) özelliktedir. EVET  
  Geçit, Hol ve Koridorlar    
C Yalnızca tek tekerlekli sandalye için gerekli genişlik koridor gibi dolaşım alanlarında en az 110 cm, kapılarda en az 90 cm ölçülerini sağlamaktadır.  EVET  
C Geçit, hol ve koridor genişlikleri gerekli ölçülere uygundur. (Bir tekerlekli sandalye ve bir yürüyen kişinin yan yana geçeceği en az mesafe 122 cm, iki tekerlekli sandalyenin yan yana geçiş alanı genişliğiyse en az 152,5 cm olmalıdır)  EVET  
C Geçit, hol ve koridorlarda tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli olan en az 150 cm çapta bir alan sağlanmıştır.  EVET  
C Tekerlekli sandalyenin T ve U şeklinde dönüş yapabilmesi için gereken açıklıklar sağlanmıştır. (T: 150 cm x 91,5 cm - U:150 cm)  EVET  
C Sirkülasyonun yoğun olduğu umuma açık alanlarda yer alan koridor genişliklerinde en az 150 cm ölçü sağlanmıştır. EVET  
C Kapı-koridor ilişkilerinde kapının açık olduğu durumlar tekerlekli sandalye kullanıcısının manevra yapmasına izin verir niteliktedir. EVET  
C Koridorlarda, farklı kotların bulunduğu noktalarda, rampa bulunmaktadır. EVET  
B Geçit, hol ve koridorlarda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-220 cm yükseklik aralığındadır. (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 220 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.)  EVET  
  Kapılar    
C Kapılar kolay açılabilir niteliktedir (eşik gibi herhangi bir engel yoktur). EVET  
C Ana bina girişleri ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda net açıklık en az 150 cm, çift kanatlı kapılarda ise kanatlardan birinin net genişliği en az 100 cm ölçülerini sağlamaktadır. EVET  
C Bina ana girişlerinde, turnike veya dönen kapıların hemen yanında, engelli bireylerin geçişi için net açıklığı en az 90 cm olan ilave bir kapı cm bulunmaktadır.  EVET  
C Kapı kolu yükseklikleri, yerden 90 ila 110 cm aralığında, kapılara yaklaşma mesafesinin sınırlı olduğu durumlarda ise yerden en fazla 100 cm ölçülerinde konumlandırılmıştır. EVET  
C Kapı kolları (elleri olmayan kişilerin kullanımı düşünülerek) uzun ve kıvrık uçlu nitelikte veya itmeli kolludur.  EVET  
C Tek olarak kullanılmış menteşeli kapılarda (Kapı açılış yönüne ve hidrolik kapama bulunmasına göre) tekerlekli sandalye kullanıcısının önden ya da yandan yaklaşımı gözetilerek uygun boşluklar bırakılmıştır. (Kapı önünde bırakılacak boşluğun boyutları değişmektedir. (122 cm – 152,5 cm))  EVET  
  Pencereler    
C Pencere kolları ya da açma-kapama aparatları (tekerlekli sandalye kullanıcısı düşünülerek) zeminden 90 ila 110 cm yükseklik aralığında ve rahatça açılıp kapanabilir niteliktedir. EVET  
A Pencere altında yer alan parapet duvarı zeminden en fazla 80 cm yüksekliktedir. EVET  
C Görme engelli bireyler için pencere altı parapet duvarı en az 15 cm yükseklikte olup pencerelerin önüne zeminden 90 cm yükseklikte koruyucu bar yerleştirilmiştir. * BU ŞEKİLDE BİR UYGULAMA  YOKTUR
C Alçak konumdaki pencereler korkuluk ile korunmaktadır. * BU ŞEKİLDE BİR UYGULAMA  YOKTUR
C Alçak konumdaki pencereler için, pencere altı parapet yüksekliği en az 15-20 cm; pencere önüne yerleştirilen koruyucu barın zeminden yüksekliği 90 cm  ölçülerine uygun niteliktedir. (Görme engelliler için uygulanmalı) * BU ŞEKİLDE BİR UYGULAMA  YOKTUR
  İç Mekânda Dolaşım    
C İç mekânda tüm işlevler ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır. EVET  
C Mekânlara ulaşım; yönlendirme tabelaları, sesli ve görsel uyarıcılarla desteklenmiştir. EVET  
C Geçiş alanlarında yönlendirme, kılavuz yolları ile sağlanmaktadır. HAYIR SADECE BİNA GİRİŞİNDEN DANIŞMA ÖNÜNE KADAR KLAVUZ YOL UYGULAMASI YAPILMIŞTIR.
C Kılavuz yolun bulunmadığı durumlarda sürekli bir bordür ve kenar uygulaması yapılmıştır. HAYIR  
A Yapı elemanlarının yön ve renkleri, yer aldıkları mekânın yüzey renklerinden ayırt edilebilir özelliktedir. EVET  
C Tüm cam yüzeyler üzerinde güvenlik açısından TS 9111 Standartlarına uygun bulunması gereken uyarı işaretleri yer almaktadır. EVET  
C İşitme engelliler için görsel iletişimi sağlayabilecek alanlar mevcuttur. (mekanlar arası saydam yüzey uygulamaları gibi) HAYIR  
B İç mekânda herhangi bir duvardan yapılan çıkıntı var ise; çıkıntı genişliği en fazla 10 cm ve bu çıkıntının yüksekliği 68,5-203 cm yükseklik aralığındadır (Çıkıntı zeminden 68,5 cm yüksekliğin altında ve 203 cm yüksekliğin üstünde ise genişlik ölçüsü ile ilgili bir sınırlama yoktur.). HAYIR  
  Odalar    
C Tüm odalar ve işlev mekânları ulaşılabilir bir güzergâh üzerinde yer almaktadır EVET  
C Oda giriş kapıları tekerlekli sandalyenin geçmesi için gerekli en az 90 cm ölçüsünü sağlamaktadır.  EVET  
C Oda içerisinde yer alan donatıların etrafında en az 150x150 cm boyutunda ya da 150 cm çapında boş bir manevra alanı bulunmaktadır. BELİRSİZ  
C Koltuk ve yataklar uygun ölçülerdedir (zeminden yüksekliği: 45 - 50 cm aralığında olmalı). EVET  
C Tüm donatılar, önden ve yandan yaklaşım ve uzanma mesafelerine göre uygundur (Önden yaklaşım için 38-122 cm, yandan yaklaşım için 23 cm-137 cm olmalıdır). BELİRSİZ  
C Odalarda yer alan masalar için, masa altında en az 76 cm genişlik - 49 cm derinlik ve 75 cm yüksekliğinde net boşluk bırakılmıştır (Masa yükseklikleri 75 ila 86 cm aralığında olmalıdır).  BELİRSİZ  
C Odalarda yer alan masalar için, masa ile herhangi bir eleman arasında en az 91.5 cm boşluk bırakılmıştır.  BELİRSİZ  
  Islak Hacimler - Tuvaletler    
C Çalışma yapıları, ofis ve yurtlar gibi çok kullanıcılı yapılarda en fazla 25 kişide, diğer kamusal yapılarda ise en fazla 50 kişide bir erkek ve bir kadın tuvaleti yapılma şartı sağlanmıştır. EVET  
B Tekerlekli sandalye kullanıcıları için kadın erkek ortak kullanımında olan erişilebilir bir tuvalet bulunmaktadır. EVET  
C Tuvaletler ve bu mekânlara erişimi sağlayan yönlendirmeler kolay algılanabilir niteliktedir. EVET  
C Tekerlekli sandalyenin manevra yapabilmesi için gerekli en az 150x150 cm alanında ya da 150 cm çapında boş bir alan mevcuttur. EVET  
C Kullanılan malzemeler, ıslak ve kuru olmak üzere her durumda kaymaz niteliktedir. EVET  
A Kamu kullanımına açık ıslak hacimlerde yer alması gereken, mekânın farklı noktalarından ulaşılabilecek, acil durum uyarı aparatları mevcuttur. EVET  
C Kamu yapılarında yer alan ıslak hacimlerde kapılar dışarı açılabilir özelliktedir. HAYIR  
B Tuvalet kabinlerinde yer alan kapılar, dışa açılabilir ve kendi kendine kapanabilir niteliktedir. HAYIR  
B Klozetin duvara ya da zemine monte edilme şekline göre değişiklik gösteren tuvalet kabin ölçüleri standartlara uygun niteliktedir (Duvara monte: 142x150 cm, Zemine monte: 150x150 cm).  EVET  
C Kabinlerin ön ve en az bir yan yüzeyinin zeminle birleştiği yerde, tekerlekli sandalye kullanıcısının ayağının yerleşebilmesi için gerekli en az 23 cm boşluk bulunma şartı sağlanmıştır (Bu boşlukların derinliği en az 15 cm ve önünde herhangi bir engel bulunmayacak nitelikte olmalıdır.). EVET  
C Kabin içlerinde, klozete en yakın yan duvarda ve klozet arkasındaki duvarda bulunması gereken tutunma barları; klozetin iki yanında duvar bulunmayan durumlarda ise arka duvara monte edilebilecek hareketli tutunma barları sağlanmıştır. EVET  
C Mevcut tutunma barları standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir (Yan duvarda bulunan tutunma barları arka duvardan en fazla 30 cm ileride başlamalı en az 107 cm uzunluğunda olmalıdır.) (Arka duvarda yer alan tutunma barları ise klozetin orta aksından yan duvara doğru en az 30 cm ve diğer yöne doğru en az 62 cm uzunluğunda olmalıdır) . EVET  
C Tüm tutunma barları zeminden 80 ila 95 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır. EVET  
C Klozetin yanında lavabo bulunuyor ise; klozetin orta aksı ile lavabonun kenarı arasında bırakılması gereken en az 76 cm mesafe korunmaktadır. EVET  
C Lavaboların önünde, tekerlekli sandalyeli kullanımı için olması gereken, en az 76x122 cm boşluk bırakılmıştır. EVET  
C Lavabo ölçü ve asma yükseklikleri standartlarda belirtilen ölçülere uygun niteliktedir (Tekerlekli sandalyeli kullanımı için lavabonun altında en az 49 cm boşluk olmalıdır.  Lavabonun, yüksekliği, alt yüzüne kadar zeminden de en az 75 cm yüksekliğinde boşluk bırakılmalıdır. Lavabonun üst noktası zeminden en fazla 86 cm, duvardan derinliği ise 43 ile 49 cm aralığında olmalıdır.)  EVET  
C Lavabonun her iki yanında, aralarında 60-70 cm mesafe bulunacak şekilde, en fazla 110 cm yükseklikte ve en az 60 cm uzunlukta tutunma barları bulunmaktadır. EVET  
B Aynaların alt kenarı döşeme üzerinden en fazla 90 cm üst kenarı en az 190 cm yüksekliktedir ve tekerlekli sandalye kullananlar ve kısa boylular için alçalıp yükselebilen ayarlı aynalar, aynanın sabit olması durumunda ise öne doğru 10°-15° eğim yapacak şekilde asılma şartları yerine getirilmiştir. EVET  
C Sabunluk, havluluk, el kurulama makinesi gibi yardımcı donatılar önden ve yandan uzanma mesafesi içerisinde konumlandırılmıştır. EVET  
C Duş içerisindeki donatılar tutunma barları, oturma elemanı, armatür vb. donatıları uygun ölçülerdedir.
- Tutunma barı yüksekliği: 96,5-122 cm,
- Tüm oturakların zeminden yüksekliği: 43-48 cm,
- Armatürler an fazla 122 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.
* DUŞ BULUNMAMAKTADIR.
  Yemekhane ve Kafeteryalar    
C Yemek yeme yüzeyleri, masalar, yemek alma ve ödeme bölümleri tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun şekilde tasarlanmıştır.  EVET  
C Tüm kullanıcılara yönelik bilgilendirme ve işaretler algılanabilir niteliktedir. EVET  
C Yemek alma sırasında tabak, çatal, bıçak gibi malzemelerin ve yemeğin alınacağı tezgâhlar tekerlekli sandalye kullanıcısının önden ve yandan uzanma mesafeleri içerisinde konumlandırılmıştır. EVET  
C Yemek tepsisi kaydırma rafları zeminden 70 ila 86 cm yükseklik aralığında konumlandırılmıştır.  EVET  
C Tüm tezgâh önlerinde tekerlekli sandalyenin dolaşımına olanak sağlayan en az 91.5 cm genişliğinde bir geçiş alanı mevcuttur.  EVET  
  Uzanma Mesafeleri (Manuel ve Akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için)    
C Önde bir engel olmadığı durumlarda, önden uzanma yüksekliği zeminden en az 38 cm en fazla 122 cm ölçülerini uygun şekilde tasarlanmıştır. EVET  
C Önde yatay bir engelin bulunduğu durumlarda, uzanma mesafesi en fazla 63 cm, yüzey uzunluğunun 51 cm’den küçük olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 122 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. EVET  
C Yüzey uzunluğunun 51-63 cm arasında olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 112 cm’de olması dikkate alınmıştır. EVET  
C Tekerlekli sandalye kullanıcısı için uygulanacak uzanma mesafeleri, optimum ölçüler olan yatayda en fazla 50 cm ve düşeyde 60-120 cm aralığına uygun niteliktedir. EVET  
C Yandan uzanma durumlarında yüzey derinliği 25 cm’ye kadar olan engeller var ise uzanma mesafesi zeminden en az 23 cm en fazla 137 cm olma şartını sağlamaktadır. EVET  
C Yüzey derinliğinin 25 ile 61 cm aralığında olduğu durumlarda uzanma yüksekliği en fazla 117 cm ölçüsüne uygun niteliktedir. EVET  
C Tüm kamusal mekânlarda; koridor, giriş holleri ve geçitler gibi dolaşım mekânlarına yerleştirilecek olan telefon (en fazla 120 cm yükseklikte konumlandırılmalıdır), ATM büfe gibi nesneler belirtilen uzanma mesafelerine uygun şekilde konumlandırılmıştır.
- ATM derinliği 25,5 – 61 cm aralığında; yüksekliği zeminden en az 117 cm, en fazla 137 cm olmalıdır. 
EVET  
C Tekerlekli sandalye kullanıcısının bir nesneye yandan ulaşımını sağlayacak mesafeler optimum (yatayda 30 cm ve düşeyde 70-140 cm aralığı) ölçülere uygundur.  EVET  
 

Fakülte ve Kampüs Başvuruları İçin Yapılması Gereken İşlemler Sırasıyla Aşağıda Yer Almaktadır.
1- Fakülte Başvurusu İçin Fakülte dışında Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar, Ensititüler de bu başvuru yapabilir.
2- Sistem üzerinden indirilip bilgisayarınızda doldurulması gereken excel form, Engelli Birimi Temsilcisi ve Yapı İşleri ve

Teknik Daire Başkanı ile birlikte doldurulmalıdır. Formun sisteme excel olarak yüklenmesi yapılmalıdır.
3- Yapılan her başvuruda en az 10 fotoğraf ve destekleyici belgelerin sisteme yüklenmesi  gerekmektedir.  
4- Sistem üzerinden indirilip bilgisayarda doldurulan excel formu, fotoğraf ve belgelerin çıktıları her sayfa için

ayrı ayrı alınmalıdır.
5- Alınan bütün çıktılar  Engelli Birimi Temsilcisi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı tarafından imzalanmalıdır.
6-  Engelsiz Üniversite Bayrak Ödüllerine yapılacak her bir başvurunun; Üniversite Senatosunca uygunluğunu

gösteren karar, ilgili excel başvuru formu, belge ve fotoğraflarla ile birlikte rektör imzalı üst yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7- Evet yanıtı verilen maddeler için ek bilgi/belge (fotoğraf ve doküman) sunulmalıdır. Belge bulunmayan olumlu

yanıtlar, açıklama kısmına eklenmeli ve tablonun altı imzalanmalıdır. 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK GÖRSELLERİ

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 06.02.2019 11:56:24 tarihinde güncellenmiştir.