Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

MAZERET SINAVLARI

 
 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavı Döneminde Sınava Girecek Öğrenciler

 

NO

ÖĞRENCİ NO

MAZERET SINAVINA GİRECEĞİ

DERSİN ADI

1

155516039

YON1036 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

155516502

YON1036 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SGL2062 SAĞLIK EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ

3

155515030

SYN 2059 SAĞLIK İŞLETMELRİNDE BİLGİ YÖNETİMİ

4

155513056

SYN3002 SAĞLIK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM

5

155516035

TRD122 TÜRK DİLİ II

6

155513048

YDZI122 İNGİLİZCE II

7

155313007

SGL 2069 SAĞLIK VE EGZERSİZ

8

155314055

BDY 3006 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

9

155313006

BDY3002 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME

KMY2034 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ

10

155315855

BDY 3008 HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

11

155315848

BDY 3008 HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

12

155316852

KMY 1034 ORGANİK KİMYA

SGL 1010 FİZYOLOJİ

KMY 2054 BESLENME BİYOKİMYASI

BDY 1002 BESLENME İLKELERİ

BDY 2057 FİTOTERAPİ VE FONKSİYONEL BESİNLER

13

155316855

KMY 2054 BESLENME BİYOKİMYASI

BDY 1002 BESLENME İLKELERİ

BDY 2057 FİTOTERAPİ VE FONKSİYONEL BESİNLER

14

155314029

BDY 3004 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

BDY 2050 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

15

155315825

BDY 3008 HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

16

155315845

BDY 3004 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

BDY 2050 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

17

155316827

SGL 1010 FİZYOLOJİ

18

199816003

SGL 1010 FİZYOLOJİ

SGL 2069 SAĞLIK VE EGZERSİZ

KMY 1034 ORGANİK KİMYA

KMY 2034 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ

IST 3012 BİYOİSTATİSTİK

BDY 3008 HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

BDY 3004 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

BDY 3002 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME

BDY 2061 NUTRİGENETİK VE EPİGENETİK

19

155316842

BDY 2004 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ

SOS 2080 SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ

HUK 2083 SAĞLIK HUKUKU

19

155314014

SGL 2055 İLK YARDIM

BDY 3006 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

BDY 3002 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME

KMY 2034 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ

IST 3012 BİYOİSTATİSTİK

BDY 3008 HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

BDY 2050 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

BDY 3004 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

20

155316853

BDY 1002 BESLENME İLKELERİ

KMY 2054 BESLENME BİYOKİMYASI

21

155314030

BDY 2002 TOPLUM SAĞLIĞI VE BESLENMESİNDE YENİ YÖNELİMLER

BDY 2061 NUTRİGENETİK VE EPİGENETİK

SGL 1016 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK

22

155314019

BDY 3004 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ

BDY 2050 BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ

23

155415035

SGL2002.1 CERRAHİ BİLİMLER

24

155415821

FTR 3002.1  NÖROLOJİK YAKLAŞIMLAR

SGL 3002.1 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİYOİSTATİSTİK

25

155416060

SGL1008-DAHİLİ ANATOMİ

SGL2056-İLK YARDIM  VE ACİLDE FİZYOTERAPİ

SGL1014-KLİNİK BİYOKİMYA

BSB2050-DOĞAYI ALGILAMA

FTR2058-ISI,IŞIK,HİDROTERAPİ

SGL1020-PATOLOJİ

SGL1012 FİZYOLOJİ

26

155415062

SGL2002.1 CERRAHİ BİLİMLER

HUK2036.1 SAĞLIK HUKUKU

27

155415070

TRD122.3-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

28

155216512

YDZI122.4 İNGİLİZCE II

29

152209079

KSS257.1 ELEŞTİREL DÜŞÜNME

30

155216107

ATA122.4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

TRD122.4 TÜRK DİLİ 2

YDZI122.4 İNGİLİZCE 2

31

155216211

ATA122.4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

32

155213272

HEM2055 HEMŞİRELİKTE KANIT

SGL2022.1 ARAŞTIRMA TASARIMI

33

155214173

SGL2052.1 HASTA GÜVENLİĞİ

34

155214019

HEM2054 HEMŞİRELİKTE GÜÇLENDİRME

35

199416094

HEM2069.1 AİLE İÇİ ŞİDDET

HEM2056.1 HEMŞİRELİKTE VAKA YÖNETİMİ

HEM2022.1 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

SGL2020.1 SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ

ECZ1010.1 FARMAKOLOJİ

HEM3002.1 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

36

155214205

SGL2.52.1 HASTA GÜVENLİĞİ

37

155214101

ECZ1010.1 FARMAKOLOJİ

38

155213077

HEM3006 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

HEM3002.1 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

HEM2026.1 HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEĞERLER

39

155214237

HEM2069 AİLE İÇİ ŞİDDET

40

155214122

HEM2026.1 HEMŞİRELİKTE ETİK VE DEĞERLER

HEM2022.1 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

41

155216036

TRD122.4 TÜRK DİLİ

ATA122.4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

42

155113016

EBE4034.1 İNTÖRN YENİDOĞAN

EBE3006.1 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

43

155113901

EBE4034.1 İNTÖRN YENİDOĞAN

44

155113016

EBE2056  DOĞAL DOĞUM

EBE3006  KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

45

155114025

EBE2060.1 EBEVEYNLİĞE HAZIRLIK

EBE2065.1 KÜLTÜRLERARASI EBELİK

46

155115045

EBE2063.1 İNFERTİLİTE VE EBELİK

EBE2006.1 DOĞURGANLIĞIN DÜZENLENMESİ

BSB2024.1 SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EBE2064.1 KANITA DAYALI EBELİK

KSS2057.1 PSİKODRAMA

SGL2076.1 SUNUM BECERİLERİ

EBE2004.1 CERRAHİ HASTALIKLAR

EBE2002.1 RİSKLİ GEBELİKLER

47

155114026

EBE2002.1 RİSKLİ GEBELİKLER

48

155111010

ATA122.2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

49

155116034

TRD122.2 TÜRK DİLİ

 

 

24.04.2017 tarihinde güncellenmiştir.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 24.04.2017 10:34:31 tarihinde güncellenmiştir.