Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu

Covid-19 hastalığı ile ilgili yapılacak çalışmalar için.png (259 KB)

 

 

Başvuru dosyalarının aşağıdaki şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

1-) Dosyanın bir adet imzalı çıktısı

2-) Word dosyasına sadece imzalı yerler taranarak,

tüm imzaları tam olan word dosyası bilgisayarda pdf formatında kaydedilerek CD ye aktarılmalı.

CD ve dosyanın imzalı çıktısı ilan edilen toplantı gününden en az 2 hafta önce 

Melek Karadağ Akyol'a elden teslim edilmesi ayrıca

sbfetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ FORMLAR

Etik Kurul Başvuru Formları

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu

M.Ü. SBF Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurul Yönergesi

TÜRKAK İyi Laboratuvar Uygulamaları Broşürü

WMA Helsinki Bildirgesi

 

TOPLANTI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Etik Kurul Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2022*

Etik Kurul Toplantı Tarihi : 28 Nisan 2022

Etik Kurul Son Başvuru Tarihi : 12 Mayıs 2022*

Etik Kurul Toplantı Tarihi : 26 Mayıs 2022

Etik Kurul Son Başvuru Tarihi : 16 Haziran 2022*

Etik Kurul Toplantı Tarihi : 30 Haziran 2022

 

  1.  Başvuru Dosyasının ıslak imzalı halinin taranarak PDF halinde mail ortamında

sbfetikkurul@gmail.com     adresine gönderilmesi

    2.  Dosyanın aslının elden veya posta yoluyla Melek KARADAĞ AKYOL' a teslim edilmesiyle

başvurular kabul edilecektir.

  ÖNEMLİ : Mayıs ayında yapılacak olan etik kurul toplantısı başvuru dosyalarının 12 Mayıs 2022 tarihine kadar sadece elden ve CD ile Ebelik Bölüm sekreteri Serkan ÇALIŞMAZ' a teslim edilmesi gerekmektedir. 12 Mayıs 2022 tarihinden sonra getirilecek dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

 

Not: Başvuru sahibinin talebi halinde etik kurul kararı ingilizce olarak hazırlanır.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 04.04.2022 15:44:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM