Hemşirelik Bölümü

 Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.  İnsanı tanımayı ve insanın yasam süreci boyunca deneyimlediği, sağlık/ hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir. THD (Türk Hemşireler Derneği) Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre ise; "Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir". Hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rolleri yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri de bulunmaktadır. 

 

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Ayşe ERGÜN

aergunmarmara.edu.tr


ANABİLİM DALLARI

-Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
-Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
-Halk Sağlığı Hemşireliği
-Hemşirelik Esasları
-İç Hastalıklar Hemşireliği
-Psikiyatri Hemşireliği
-Hemşirelikte Yönetim
-Hemşirelik Öğretimi

 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği: Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Vardır.

Hemşirelik Bilimleri: Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI

- Tüm özel ve kamu hastaneleri

- Aile Sağlığı Merkezleri

- Tıp Merkezleri

- Toplum Sağlığı Merkezleri

- Rehabilitasyon Merkezleri

- Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları

- Yaşlı Bakım Evleri

- Okullar

- İşyeri Sağlık Birimleri

- Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar

- Acil Sağlık Hizmetleri

 

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 09.03.2021 10:47:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM