Ders İçerikleri

MÜFREDAT KİTABI

2020 MÜFREDAT KİTAPÇIĞI-1.SINIF

1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. HEM1011 Sağlık ve Hemşirelik Zorunlu 5 0 6,00 6,00
3. KMY1027 Biyokimya Zorunlu 2 0 3,00 3,00
4. SGL1001 Anatomi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
5. SGL1003 Fizyoloji Zorunlu 3 0 4,00 4,00
6. SGL1022 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 4,00 4,00
7. TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
8. YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
9. HEM-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 23 0 30,00 30,00
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. BDY1004 Beslenme Zorunlu 2 0 2,00 2,00
3. ECZ1010 Farmakoloji Zorunlu 2 0 4,00 4,00
4. HEM1012 Hemşirelik Esasları Zorunlu 5 0 8,00 8,00
5. HEM1014 Hemşirelik Esasları Uygulama Zorunlu 0 8 4,00 4,00
6. TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
7. YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
8. HEM-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 19 8 30,00 30,00
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM2021 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
2. HEM2023 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 4,00 4,00
3. IST3010 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3,00 3,00
4. SGL2005 Patoloji Zorunlu 2 0 3,00 3,00
5. SGL2015 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 2,00 2,00
6. THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1,00 1,00
7. HEM-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
  Toplam 13 10 30,00 30,00
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM2022 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
2. HEM2024 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 4,00 4,00
3. HEM2026 Hemşirelikte Etik ve Değerler Zorunlu 2 0 2,00 2,00
4. SGL2020 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Zorunlu 2 0 2,00 2,00
5. SGL2022 Araştırma Tasarımı Zorunlu 2 0 2,00 2,00
6. HEM-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
7. HEM-US3 Üniversite Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 15 8 30,00 30,00
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM3001 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
2. HEM3003 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 8,00 8,00
3. HEM3005 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları Zorunlu 4 4 5,00 5,00
4. HEM-SD8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. HEM-US4,5 Üniversite Seçimlik Ders - 4-5 Seçmeli 2 0 6,00 6,00
  Toplam 13 12 30,00 30,00
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM3002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
2. HEM3004 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 8,00 8,00
3. HEM3006 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 4 4 5,00 5,00
4. HEM-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
  Toplam 11 12 30,00 30,00
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM4001 Bitirme projesi I Zorunlu 0 2 2,00 2,00
2. HEM4003 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
3. HEM4005 Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 6,00 6,00
4. HEM4007 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 5 0 8,00 8,00
5. HEM4009 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama Zorunlu 0 8 6,00 6,00
  Toplam 10 18 30,00 30,00
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM4002 Bitirme projesi II Zorunlu 0 2 2,00 2,00
2. HEM-INT Intern Seçmeli 2 24 28,00 28,00
  Toplam 2 26 30,00 30,00
Seçmeli
1. Dönem > HEM-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. PSK2051 Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 56 0 84,00 84,00
2. Dönem > HEM-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BDY2063 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSP2060 Sağlık Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. HEM2050 Geriatrik Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. HEM2051 Hemşirelik Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HEM2052 Hemşirelik ve Mizah Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM2053 Hemşirelik ve Sanat Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. HEM2055 Hemşirelikte Kanıt Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. HEM2056 Hemşirelikte Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. HEM2057 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. HEM2058 Sınır Tanımayan Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. HEM2069 Aile İçi Şiddet Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. HUK2081 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. KSS2055 İstanbul Kültürü ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. KSS2061 Üniversite ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. SGL2057 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2071 Sağlıkta Sözel ve Görsel Anlatım Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2074 Sosyal Medya ve Sağlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YON2050 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2055 Portföy Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 62 0 93,00 93,00
2. Dönem > HEM-US2 Üniversite Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. PSK2051 Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 56 0 84,00 84,00
3. Dönem > HEM-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BDY2063 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSP2060 Sağlık Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. HEM2050 Geriatrik Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. HEM2051 Hemşirelik Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HEM2052 Hemşirelik ve Mizah Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM2053 Hemşirelik ve Sanat Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. HEM2055 Hemşirelikte Kanıt Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. HEM2056 Hemşirelikte Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. HEM2057 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. HEM2058 Sınır Tanımayan Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. HEM2069 Aile İçi Şiddet Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. HUK2081 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. KSS2055 İstanbul Kültürü ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. KSS2061 Üniversite ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. SGL2057 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2071 Sağlıkta Sözel ve Görsel Anlatım Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2074 Sosyal Medya ve Sağlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YON2050 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2055 Portföy Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 62 0 93,00 93,00
4. Dönem > HEM-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BDY2063 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSP2060 Sağlık Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. HEM2050 Geriatrik Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. HEM2051 Hemşirelik Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HEM2052 Hemşirelik ve Mizah Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM2053 Hemşirelik ve Sanat Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. HEM2055 Hemşirelikte Kanıt Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. HEM2056 Hemşirelikte Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. HEM2057 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. HEM2058 Sınır Tanımayan Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. HEM2069 Aile İçi Şiddet Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. HUK2081 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. KSS2055 İstanbul Kültürü ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. KSS2061 Üniversite ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. SGL2057 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2071 Sağlıkta Sözel ve Görsel Anlatım Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2074 Sosyal Medya ve Sağlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YON2050 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2055 Portföy Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 62 0 93,00 93,00
4. Dönem > HEM-US3 Üniversite Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. PSK2051 Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 56 0 84,00 84,00
5. Dönem > HEM-SD8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BDY2063 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSP2060 Sağlık Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. HEM2050 Geriatrik Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. HEM2051 Hemşirelik Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HEM2052 Hemşirelik ve Mizah Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM2053 Hemşirelik ve Sanat Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. HEM2055 Hemşirelikte Kanıt Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. HEM2056 Hemşirelikte Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. HEM2057 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. HEM2058 Sınır Tanımayan Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. HEM2069 Aile İçi Şiddet Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. HUK2081 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. KSS2055 İstanbul Kültürü ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. KSS2061 Üniversite ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. SGL2057 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2071 Sağlıkta Sözel ve Görsel Anlatım Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2074 Sosyal Medya ve Sağlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YON2050 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2055 Portföy Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 62 0 93,00 93,00
5. Dönem > HEM-US4,5 Üniversite Seçimlik Ders - 4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HUK2083 Sağlık Hukuku Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2053 Güzel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. PSK2051 Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 56 0 84,00 84,00
6. Dönem > HEM-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. BDY2063 Özel Durumlarda Beslenme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSP2060 Sağlık Bilgi Teknolojileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. DB2052 Kendini ve İnsanı Tanıma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. HEM2050 Geriatrik Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. HEM2051 Hemşirelik Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. HEM2052 Hemşirelik ve Mizah Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. HEM2053 Hemşirelik ve Sanat Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. HEM2054 Hemşirelikte Güçlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. HEM2055 Hemşirelikte Kanıt Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. HEM2056 Hemşirelikte Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. HEM2057 Hemşirelikte Yönetim Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. HEM2058 Sınır Tanımayan Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. HEM2059 Uluslararası Hemşirelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. HEM2069 Aile İçi Şiddet Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. HUK2081 İnsan Hakları Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. KSS2055 İstanbul Kültürü ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. KSS2061 Üniversite ve Yaşam Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. SGL2055 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. SGL2057 Makale Okuma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2071 Sağlıkta Sözel ve Görsel Anlatım Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2074 Sosyal Medya ve Sağlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YON2050 Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2055 Portföy Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 62 0 93,00 93,00
8. Dönem > HEM-INT Intern
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U Kredi AKTS
1. HEM4010 Intern: Sağlık Enformasyon Sistemleri Seçmeli 2 24 28,00 28,00
2. HEM4012 Intern: Ağız ve Diş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
3. HEM4014 Intern: Fiziksel Bağımlılığı Olanların Bakımı Seçmeli 2 24 28,00 28,00
4. HEM4016 Intern: Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
5. HEM4020 Intern: Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
6. HEM4022 Intern: Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
7. HEM4024 Intern: Hemodiyaliz Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
8. HEM4026 Intern: Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
9. HEM4028 Intern: Dahiliye Acil Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
10. HEM4030 Intern: Acil Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
11. HEM4032 Intern: Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
12. HEM4034 Intern: Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
13. HEM4036 Intern: Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
14. HEM4038 Intern: Doğum Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
15. HEM4040 Intern: Jinekoloji Seçmeli 2 24 28,00 28,00
16. HEM4042 Intern: Ürojinekoloji Seçmeli 2 24 28,00 28,00
17. HEM4044 Intern: Aile Planlaması Seçmeli 2 24 28,00 28,00
18. HEM4046 Intern: İnfertilite Seçmeli 2 24 28,00 28,00
19. HEM4048 Intern: Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
20. HEM4050 Intern: Çocuk Acil Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
21. HEM4052 Intern: Çocuk Onkoloji-Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
22. HEM4054 Intern: Pediatrik Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
23. HEM4056 Intern: İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
24. HEM4058 Intern: Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
25. HEM4062 Intern: Hasta Eğitimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
26. HEM4064 Intern: Hizmet İçi Eğitim Seçmeli 2 24 28,00 28,00
27. HEM4066 Intern: Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
28. HEM4068 Intern: Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
29. HEM4072 Intern: Çocuk Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
30. HEM4074 Intern: Engelli Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
31. HEM4076 Intern: İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
32. HEM4078 Intern: Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
33. HEM4080 Intern: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
34. HEM4082 Intern: Geriatri Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
35. HEM4084 Intern: Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
36. HEM4086 Intern: Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
37. HEM4088 Intern: Özel Birimlerin Yönetimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
38. HEM4090 Intern: Çocuk Diyabet Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
39. HEM4092 Intern: Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
40. HEM4093 İntörn: Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi Seçmeli 2 24 28,00 28,00
41. HEM4094 Intern: Erişkin Diyabet Hemşireliği Seçmeli 2 24 28,00 28,00
  Toplam 82 984 1148,00 1148,00

 

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 31.03.2022 11:36:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM