Vizyon ve Misyon

 

VİZYON: Bilimsel özgürlüğe inanan güvenilir, üst düzey bakım verebilecek hemşirelik bilgi ve becerisi ile donanımlı hemşireler yetiştirerek toplumun sağlığını korumak ve geliştirmektir.

MİSYON: Sağlık ekibine toplum gereksinimleri doğrultusunda, bilimsel kültürel ve sosyal açıdan donanımlı insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip, ürettikleri hizmetleri ve teknolojiyi toplum yararına sunan nitelikli, hümanist ve ulusal ve uluslararası mesleki gelişimi takip eden hemşireler yetiştirmektir.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Yaşamın esas değer olduğuna inanırız.
 • Bireyin eşsizliğini kabul ederiz.
 • İnsanlığın yararına her türlü işi destekleriz.
 • Hizmette ayrım yapmamak temel ilkemizdir.
 • Olumlu ilişkiler kurmaya özen gösteririz.
 • Dürüstlük ve karşılıklı güven ilkemizdir.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gereğine inanırız.
 • Duyarsız davranma ve yalnızca sorun getirme yerine çözüm üretmeye çalışırız.
 • Yerinde ve zamanında açık ve yapıcı eleştiriler yaparız, eleştirilere açığız.
 • Bireysel ve mesleki yaşamımızda kaliteye öncelik veririz.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleriz.
 • Emek ve başarıya saygılıyız, başarının sahibine mal edilmesine dikkat ederiz.
 • Destek ve ödülün başarıyı arttıracağına inanırız.
 • Sürekli gelişime açığız.
 • Takım çalışmasını benimseriz.
 • Liderlik rolümüzün önemine inanırız.
 • Kurumsal amaçlar bireysel amaçlardan önceliklidir.
 • Eylemlerin söylemlerden daha önemli olduğuna inanırız.
 • Mesleğin toplumsal statüsünü geliştirmeyi önemseriz.
 • Bilgi, beceri ve deneyimlerimizi standartlarımızı yükseltmek amacıyla kullanırız.
 • Mesleki, yasal ve etik değerlere bağlıyız.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 31.03.2022 11:34:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM