Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu

Covid-19 hastalığı ile ilgili yapılacak çalışmalar için.png (259 KB)

 

 

Başvuru dosyalarının aşağıdaki şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

1-) Dosyanın bir adet imzalı çıktısı

2-) Word dosyasına sadece imzalı yerler taranarak,

tüm imzaları tam olan word dosyası bilgisayarda pdf formatında kaydedilerek CD ye aktarılmalı.

CD ve dosyanın imzalı çıktısı ilan edilen toplantı gününden en az 2 hafta önce 

Melek Karadağ Akyol'a elden teslim edilmesi ayrıca

sbfetikkurul@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ FORMLAR

Etik Kurul Başvuru Formları

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu

M.Ü. SBF Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurul Yönergesi

TÜRKAK İyi Laboratuvar Uygulamaları Broşürü

WMA Helsinki Bildirgesi

 

TOPLANTI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

 

Etik Kurul Son Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2021*

Etik Kurul Toplantı Tarihi : 28 Ekim 2021

 

  1.  Başvuru Dosyasının ıslak imzalı halinin taranarak PDF halinde mail ortamında

sbfetikkurul@gmail.com     adresine gönderilmesi

    2.  Dosyanın aslının elden veya posta yoluyla Melek KARADAĞ AKYOL' a teslim edilmesiyle

başvurular kabul edilecektir.

 

 

Not: Başvuru sahibinin talebi halinde etik kurul kararı ingilizce olarak hazırlanır.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.09.2021 11:14:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM