DUYURU

Sevgili Hemşirelik Bölümü öğrencileri,

Avrupa Birliği ülkelerinde çalışma koşullarını içeren, 02.02.2008 tarihli 26775 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin Hemşirelik ile ilgili bölümü Madde 4-3’teki  “Hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar” ifadesi bağlayıcıdır. Hemşirelik’ te "teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır” koşulu yer almaktadır. Bu nedenle eğitiminizin ilgili teorik ve uygulama gerekliliklerini içermesi çok önemlidir.

Ancak, yaşadığımız olağanüstü pandemi koşullarında uygulamalarda değişimler gerekmiştir. Uygulamalar, T.C. Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün uygun görmesi üzerine Üniversitemiz Senatosu’nda alınan kararlar ile hayata geçmektedir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bahar dönemi klinik uygulamalarına ilişkin planlamalarını yapmaya başlamıştır. Uygulamaya çıkılabilmesi için ilgili birimlerin kabulü gerekmektedir; bu durum sağlık çalışanlarında olduğu gibi klinik uygulama yapacak stajyerlerin de aşılanması şartıyla olacaktır. Ancak henüz resmi makamlardan konuya ilişkin bir açıklama gelmemiştir.

Sahaya çıkılmasında pandemi nedeniyle resmi makamlar tarafından bir sakınca görülmesi ihtimaline yönelik alternatif programlar hazırlanmaktadır.

Özellikle mezuniyet aşamasında olan son sınıf öğrencileri için bulunduğunuz kent, ulaşım, konaklama gibi faktörleri de göz önüne alan bütüncül bir bakış açısıyla alternatif planlamalar da yapılmaktadır.

Sizlerin sağlığı daima önceliğimizdir.

Bahar Döneminde hepinize sağlık ve başarı dilerim.

 

Prof. Dr. Mehveş TARIM

DEKAN

 

 

HIZLI ERİŞİM