Ders İçerikleri

 

1. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. EBE1001 Ebeliğe Giriş Zorunlu 2 0 3,00 3,00
3. KMY1027 Biyokimya Zorunlu 2 0 3,00 3,00
4. SGL1001 Anatomi Zorunlu 3 0 4,00 4,00
5. SGL1003 Fizyoloji Zorunlu 3 0 4,00 4,00
6. SGL1031 Histoloji-Embriyoloji Zorunlu 2 0 4,00 4,00
7. TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
8. YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2,00 2,00
9. EBE-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 22 0 30,00 30,00
2. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. EBE1002 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar Zorunlu 5 8 10,00 10,00
3. SGL1004 Genetik Zorunlu 2 0 4,00 4,00
4. SGL1022 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 4,00 4,00
5. TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
6. YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2,00 2,00
7. EBE-US2,3 Üniversite Seçimlik Ders - 2-3 Seçmeli 2 0 6,00 6,00
  Toplam 17 8 30,00 30,00
3. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BDY2005 Genel Beslenme Zorunlu 2 0 2,00 2,00
2. EBE2001 Normal Gebelik Zorunlu 4 8 9,00 9,00
3. EBE2003 İç Hastalıkları Zorunlu 2 0 2,00 2,00
4. ECZ2010 Farmakoloji Zorunlu 2 0 2,00 2,00
5. SGL2017 Patoloji Zorunlu 2 0 3,00 3,00
6. EBE-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
7. EBE-US4 Üniversite Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 16 8 30,00 30,00
4. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2024 Sağlık Bilgi Teknolojileri Zorunlu 2 2 5,00 5,00
2. EBE2002 Riskli Gebelikler Zorunlu 4 8 9,00 9,00
3. EBE2004 Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 2 0 2,00 2,00
4. EBE2006 Doğurganlığın Düzenlenmesi Zorunlu 2 0 2,00 2,00
5. EBE-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
6. EBE-US5 Üniversite Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 14 10 30,00 30,00
5. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE3000 Yaz Stajı I Zorunlu 0 0 4,00 0,00
2. EBE3001 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 8 9,00 9,00
3. EBE3003 Yenidoğan Bakımı Zorunlu 2 0 4,00 4,00
4. EBE3005 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 4 4 7,00 7,00
5. SGL3015 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4,00 4,00
6. EBE-SD8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE-US6 Üniversite Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 16 12 34,00 30,00
6. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE3002 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem Zorunlu 4 8 9,00 9,00
2. EBE3004 Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 4,00 4,00
3. EBE3006 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Zorunlu 2 2 4,00 4,00
4. IST3010 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 3,00 3,00
5. THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1,00 1,00
6. EBE-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 2 0 9,00 9,00
  Toplam 12 12 30,00 30,00
7. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE4000 Yaz Stajı II Zorunlu 0 0 4,00 0,00
2. EBE4001 Bitirme Projesi I Zorunlu 0 2 7,00 7,00
3. EBE-INT-1 Intern - 1 Seçmeli 4 20 20,00 20,00
4. EBE-US7 Üniversite Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 6 22 34,00 30,00
8. Dönem
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE4022 Bitirme Projesi II Zorunlu 0 2 7,00 7,00
2. EBE-INT-2 Intern - 2 Seçmeli 4 20 20,00 20,00
3. EBE-US8 Üniversite Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 6 22 30,00 30,00
Seçmeli
1. Dönem > EBE-SD1 Seçimlik Ders - 1
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
1. Dönem > EBE-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
2. Dönem > EBE-US2,3 Üniversite Seçimlik Ders - 2-3
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
3. Dönem > EBE-SD2,3,4 Seçimlik Ders - 2-3-4
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
3. Dönem > EBE-US4 Üniversite Seçimlik Ders - 4
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
4. Dönem > EBE-SD5,6,7 Seçimlik Ders - 5-6-7
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
4. Dönem > EBE-US5 Üniversite Seçimlik Ders - 5
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
5. Dönem > EBE-SD8 Seçimlik Ders - 8
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
5. Dönem > EBE-US6 Üniversite Seçimlik Ders - 6
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
6. Dönem > EBE-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. DB2053 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. DB2054 Kişilerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. EBE2050 Acil Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. EBE2051 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. EBE2052 Alternatif Doğum Yöntemleri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. EBE2053 Aromaterapi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. EBE2054 Büyüme Gelişmenin İzlenmesi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. EBE2055 Cinsellik ve Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. EBE2056 Doğal Doğum Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. EBE2057 Ebelik Tarihi ve Deontolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. EBE2058 Ebelikte Öğretim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. EBE2059 Ebelikte Yönetim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. EBE2060 Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. EBE2061 Gebelik ve Doğum Psikolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. EBE2062 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. EBE2063 İnfertilite ve Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. EBE2064 Kanıta Dayalı Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. EBE2065 Kültürlerarası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. EBE2066 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. EBE2067 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. EBE2068 Riskli Yenidoğanlarda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. EBE2069 Uluslararası Ebelik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. EBE2070 Yenidoğan Transportu Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. ILT2081 Mesleki İletişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. SGL2050 Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklar Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. SGL2052 Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. SGL2068 Sağlık ve Bilişim Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. SGL2070 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. SGL2075 Stresle Başetme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. SGL2076 Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. SOS2081 Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2051 Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
7. Dönem > EBE-US7 Üniversite Seçimlik Ders - 7
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
7. Dönem > EBE-INT-1 Intern - 1
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE4031 Intern Aile Planlaması Seçmeli 4 20 20,00 20,00
2. EBE4032 Intern Doğum Seçmeli 4 20 20,00 20,00
3. EBE4033 Intern Gebe İzlem Seçmeli 4 20 20,00 20,00
4. EBE4034 Intern Yenidoğan Seçmeli 4 20 20,00 20,00
  Toplam 16 80 80,00 80,00
8. Dönem > EBE-US8 Üniversite Seçimlik Ders - 8
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. BSB2050 Doğayı Algılama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
2. BSB2051 Felsefe Seçmeli 2 0 3,00 3,00
3. BSB2052 Tarih Seçmeli 2 0 3,00 3,00
4. BSB2053 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
5. BSB2054 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
6. BSP2050 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
7. DB2050 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
8. DB2051 Girişkenlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
9. DB2055 Yaratıcı Düşünme Seçmeli 2 0 3,00 3,00
10. ISL2080 Girişimcilik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
11. KSS2050 Briç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
12. KSS2052 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3,00 3,00
13. KSS2054 Güzel Sanatlar/Geleneksel Sanatlar Seçmeli 2 0 3,00 3,00
14. KSS2056 Müzik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
15. KSS2057 Psikodrama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
16. KSS2059 Satranç Seçmeli 2 0 3,00 3,00
17. PSK2050 Temel Psikoloji Seçmeli 2 0 3,00 3,00
18. SGL2051 Başarı Stratejileri Seçmeli 2 0 3,00 3,00
19. SGL2061 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 3,00 3,00
20. SGL2072 Sosyal Çalışma Seçmeli 2 0 3,00 3,00
21. SGL2077 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3,00 3,00
22. STV2080 Senaryo Yazım Uygulama Seçmeli 2 0 3,00 3,00
23. YDAR2050 Arapça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
24. YDF2051 Fransızca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
25. YDFA2052 Farsça Seçmeli 2 0 3,00 3,00
26. YDI2056 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
27. YDO2053 Osmanlıca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
28. YDZA2054 Almanca Seçmeli 2 0 3,00 3,00
29. YDZI2055 İngilizce Seçmeli 2 0 3,00 3,00
30. YON2052 Kurumsal Kimlik ve Kurum Tasarımı Seçmeli 2 0 3,00 3,00
31. YON2053 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 2 0 3,00 3,00
32. YON2054 Liderlik Seçmeli 2 0 3,00 3,00
  Toplam 64 0 96,00 96,00
8. Dönem > EBE-INT-2 Intern - 2
NoDers KoduDers AdıDers TürüTUKrediAKTS
1. EBE4031 Intern Aile Planlaması Seçmeli 4 20 20,00 20,00
2. EBE4032 Intern Doğum Seçmeli 4 20 20,00 20,00
3. EBE4033 Intern Gebe İzlem Seçmeli 4 20 20,00 20,00
4. EBE4034 Intern Yenidoğan Seçmeli 4 20 20,00 20,00
  Toplam 16 80 80,00 80,00
 

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 02.04.2018 12:57:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM