Diploma Eki


 

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki ( Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki, ulusal kurumlar tarafından, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir şablona göre düzenlenir. Bu üç kurumun organize ettiği bir ortak kurul tarafından denenmiş ve geliştirilmiş olan bu şablon, Avrupa Birliğinin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

 1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği
 2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden, kazanılmış yeti
 3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi
 4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları
 5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
 6. Ek bilgiler
 7. Diploma Ekinin resmi tasdiki
 8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama yapmak gerekir.

Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir.

Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir. Bu tarif, Ulusal Akademik Bilgi Merkezleri; National Recognition Information Centres (NARICs) adlı kuruluştan temin edilir.

Diploma Eki ne değildir?

 • Bir curriculum vitae (CV) değildir.
 • Transkript (not dökümü) veya diploma yerine geçmez.
 • Kendiliğinden akademik veya mesleki tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrenciler için yararları nedir?

 • Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir.
 • Çalışma süresi boyunca elde edilen becerilerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir.
 • Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 • Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar.

Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına sağladığı kazanımlar nedir?

 • Akademik ve mesleki tanınmayı artırarak eğitimde verilen yetileri saydam kılar.
 • Ulusal ve kurumsal bağımsızlığı korurken aynı zamanda bütün Avrupa'da benimsenen bir ortak çerçeveye aidiyeti sağlar.
 • Verilen eğitimin farklı bir eğitimsel bağlamda kavranıp anlaşılabilmesini sağlayarak doğru değerlendirmeye alınmasına vesile olur.
 • Kurumun yurtdışında adının yaygınlaşmasına yol açar.
 • Kurumun mezunlarının ulusal ve uluslararası çerçevede iş bulma olanaklarını artırır.
 • Kurumların idari birimlerine diplomaların içerik ve transfer edilebilirliğine ilişkin tekrar tekrar sorulan bir dizi soruya kendiliğinden cevap vererek zaman kazandırır.

Diploma Eki ne için gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadi, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin adil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki bu zorluklara cevaben üretilmiştir:

 • Yüksek öğretimde saydamlık sağlar.
 • Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar.
 • Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar.
 • Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında adil, güvenilir ve yetkin bilgi verir.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 26.03.2013 16:34:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM