Bilgilendirme

 

ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Üniversitemizde eğitim-öğretim ile ilgili uygulamalar çeşitli yönetmelikler, yönergeler ve senato kararlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerimizin olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için bu mevzuat hakkında önceden bilgi sahibi olmaları kendi sorumluluklarındadır. Söz konusu yönetmeliklere aşağıdaki web sitelerinden ulaşılabilir.

http://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat/

Bu mevzuatla ilgili bazı önemli noktalar aşağıda özetlenmiş olup diğerlerinin de öğrenilmesi ve bilinmesi gerekmektedir.

  1. Kayıt yenileme ve ders ekleme-çıkarma döneminden sonra, derslerin başlangıcından 21 işgünü sonrasına kadar ders kayıt, ders ekleme, ders silme ve öğrencinin kayıtlı olduğu ders grubunun değiştirilmesi işlemleri ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. 21 işgününden sonra yönetim kurulu kararı olsa dahi bu işlem gerçekleştirilmez.
  2.  BYS sistemi eğitim-öğretim mevzuatımızı (temel olarak, M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile M.Ü. Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi) referans almaktadır. Ders seçme işlemlerinde ağırlıklı olarak Yönetmeliğimizin 18. maddesi baz alınmaktadır.
  3. Lisans programlarının 5. ve 6. yarıyıllarında 1,80 GANO barajı uygulaması vardır. Bu barajı sağlayamayan öğrenciler Yönetmeliğimiz gereği ilgili ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Mevzuatımız gereği, bu yarıyıllardan ders alabilmek için ek bir form ve dilekçe uygulaması olamaz.
  4. Lisans programlarından mezun olabilemek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
  5. Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretlerini sınav tarihini takip eden en geç 5 iş günü içerisinde fakültemiz öğrenci işlerine dilekçe ve belge ile bildirmesi gereklidir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar.
  6. Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin öğrencilerimiz tarafından mutlaka okunması ve bilinmesi gerekmektedir. Örneğin bu yönetmeliğe göre sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek “Yükseköğretim Kurumundan Bir Veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları” kapsamındadır.

Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 19.08.2016 14:16:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM