Hemşirelik Bölümü Akran Yönderliği

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKRAN YÖNDERLİĞİ PROGRAMI

Türk Dil Kurumunun tanımına göre; Yönder (Mentor); herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimsedir.

Danışan (Mentee): Yönderlik hizmeti alan kişilere danışan, menti (mentee) denmektedir.

 • Akran Yönderliği Programının Amacı: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (M.Ü.S.B.F) Hemşirelik Bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin uyum süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu program özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin hem bölüme hem de mesleğe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla farklı sınıflardaki öğrenciler ile iletişimini sağlar.
 • Bu programla bölüme yeni katılan öğrencilerle başta eğitim süreci ve özellikleri olmak üzere, üniversitede yaşam, ölçme-değerlendirme, eğitim ile ilgili bilgilerin yanında, burs ve devlet yurdu olanakları, kariyer planlama, mesleki gelişim yol haritası ve öğrenci kulüpleri hakkında da bilgi paylaşımı sağlanır.
 • Akran yönderliği hemşirelik bölümünde 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören gönüllü akran yönderi öğrencilerimizin rehberliğinde yürütülmektedir. 3. sınıfta akran yönderi olanlar 4. sınıfta da aynı danışanlara akran yönderliği yapmayı sürdürürler.

Akran yönderlerin danışmanlığı M.Ü.S.B.F. Hemşirelik Bölümü Oryantasyon, Diploma ve Mezuniyet Kuruluna bağlı Öğrenci Oryantasyon Alt Kurulu üyelerince yürütülmektedir.

 • sınıf akran yönderler 1. sınıflara,
 • sınıf akran yönderler ise 2. sınıflara rehberlik yaparlar.

Akran yönderliği kapsamında birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize aşağıdaki konularda rehberlik hizmeti sağlanmaktadır:

*        Marmara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde yaşam

*        Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yerleşkesinde yaşam

*        Marmara Üniversitesinin öğrencilere sağladığı hizmetler

*        M.Ü.S.B.F Hemşirelik Bölümünün misyon ve vizyonu

*        M.Ü.S.B.F Hemşirelik Bölümünün çıktıları

*        M.Ü.S.B.F. Hemşirelik Bölümünde eğitim sistemi

*        M.Ü.S.B.F. Hemşirelik Bölümünde ölçme ve değerlendirme

*        Burs olanakları ve başvuruları

*        Devlet yurdu başvuruları

*        Klinik uygulamalar (staj) için gereken aşılar, koruyuculuk düzeylerinin ve gerekirse aşı takviminin takibi, dönemsel salgınlar, sağlık kurulu raporu vb.

*        Kariyer planlama

*        Mesleki gelişim ve yol haritası

*        Hemşirelik Etik kodları

Akran Yönderliği Programının Aşamaları

 1. Aşama
 • Akran yönderliği komisyonunun oluşturulması
 • Akran yönderliği programının üçüncü sınıfa geçecek öğrencilere duyurulması
 • Gönüllü akran yönder başvurularının alınması
 • Akran yönderlerin seçimi
 1. Aşama
 • Akran yönderler ile ilk toplantının yapılması (beklenti ve görüşlerin alınması)
 • Akran yönderlerin eğitimi
 1. Aşama
 • Üçüncü sınıfta olan gönüllü akran yönderleri ile birinci sınıf öğrencilerinin eşleştirilmesi
 • Okulun ilk günü üçüncü sınıfta olan akran yönderleri ile birlikte birinci sınıfların oryantasyon programının yapılması

 

 1. Aşama
 • İlk yarıyıl sonunda toplantı düzenlenerek gerekli revizyonların yapılması
 • İkinci yarıyıl sonunda toplantı düzenlenerek gelecek yılın programının yapılması
 • İkinci yarıyıl sonunda akran yönderlik programının değerlendirilmesinin yapılması

Akran Yönderler İçin Etik ve Davranış Kuralları

 • Her ortamda etik, saygılı ve nazik davranmak
 • Danışanın paylaştığı bilgilerin gizliliğini korumak
 • Kişisel sınırlara saygı göstermek
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • Danışanlara örnek olmak
 • İyi bir dinleyici olmak
 • İletişime açık olmak
 • Toplantılara düzenli olarak katılmak
 • Danışanı ile sorun yaşadığında çatışmaya girmeden sorumlu öğretim elemanından yardım istemek

Danışanlar İçin Etik ve Davranış Kuralları

 • Her ortamda etik, saygılı ve nazik davranmak
 • Kişiye özel bilgilerin gizliliğini korumak
 • Kişisel sınırlara saygı göstermek
 • Sorumluluk sahibi olmak
 • İyi bir dinleyici olmak
 • İletişime açık olmak
 • Toplantılara düzenli olarak katılmak
 • Akran yönderi ile sorun yaşadığında çatışmaya girmeden sorumlu öğretim elemanından yardım istemek

Akran Yönderi Olmanın Yararları 

 • Kuruma aidiyet ve güven duygusu geliştirirsiniz.
 • Günlük yaşam becerilerinizi geliştirirsiniz.
 • Her konuda bilgi kazanmaya cesaret edersiniz.
 • İletişim ve kişisel becerilerinizi geliştirirsiniz.
 • Liderlik ve yönetim niteliklerinizi geliştirirsiniz.
 • Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinizin farkına varırsınız.
 • Kendinizi güçlü hissedersiniz.
 • Motive olursunuz.
 • Arkadaş çevrenizi arttırırsınız.
 • Kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim duygusu yaşarsınız.
 • Üniversitede değer verilen gönüllü bir birey olma fırsatını yakalarsınız.
 • Özgeçmişinize zenginleştirebilirsiniz.

 Danışan Olmanın Yararları

 • Üniversite yaşamına daha kolay uyum sağlarsınız.
 • Akran yönderinizin tecrübesinden yararlanırsınız.
 • Kuruma aidiyet ve güven duygusu geliştirirsiniz.
 • Günlük yaşam becerilerinizi geliştirirsiniz.
 • Her konuda bilgi kazanmaya cesaret edersiniz.
 • İletişim ve kişisel becerilerinizi geliştirirsiniz.
 • Pratik tavsiye, teşvik ve destek kazanırsınız.
 • Sorunları ve bunlarla ilgili çözümleri tartışma fırsatı yakalarsınız.
 • Sosyal ve akademik güveninizi arttırırsınız.
 • Motive olursunuz.
 • Karar verme becerinizi geliştirirsiniz.
 • Ders çalışma becerinizi geliştirirsiniz.
 • Akademik hedeflerinizi belirlersiniz.
 • Hem kişisel hem de akademik konularla ilgilenmek için stratejiler geliştirirsiniz.
 • Kariyer planlama hakkında değerli bilgiler edinirsiniz.
 • Üst sınıflardan yeni arkadaşlar edinirsiniz.
 • Üniversitede değer verilen bir birey olma fırsatını yakalarsınız.
 • Siz de akran yönderi olarak özgeçmişinizi geliştirebilirsiniz.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 09.07.2021 14:28:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM