Hemşirelik Bölümü Akran Yönderliği

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKRAN YÖNDERLİĞİ PROGRAMI

Türk Dil Kurumunun tanımına göre Yönder (Mentor); Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimsedir.

Danışan (Mentee): Yönderlik hizmeti alan kişilere danışan, menti (mentee) denmektedir.

Akran yönderliği programı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin uyum süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Akran yönderliği farklı seviyedeki sınıflardan öğrencilerin iletişimini sağlayarak, özellikle okula yeni katılan öğrencilerin okula ve mesleğe uyumunu kolaylaştırır. Eğitim sistemi, üniversitede yaşam, ölçme-değerlendirme gibi eğitim ile ilgili bilgilerin yanında, burs ve devlet yurdu olanakları,  kariyer planlama, mesleki gelişim ve yol haritası hakkında da bilgi paylaşımını sağlar. Akran yönderliği Hemşirelik bölümünde 3. veya 4. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerimiz arasından seçilen YÖNDER öğrencilerimizin rehberliğinde yürütülmektedir. Akran Yönderlerin danışmanlığını M.Ü.S.B.F. Hemşirelik Bölümü Öğrenci Oryantasyon Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Þ    3. sınıf akran yönderler 1. sınıflara,

Þ    4. sınıf akran yönderler ise 2. sınıflara rehberlik yaparlar.

Akran yönderliği kapsamında birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize aşağıdaki konularda rehberlik hizmeti sağlanmaktadır:

*        Marmara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde yaşam

*        Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yerleşkesinde yaşam

*        Marmara Üniversitesinin öğrencilere sağladığı hizmetler

*        M.Ü.S.B.F Hemşirelik bölümünün misyon ve vizyonu

*        M.Ü.S.B.F Hemşirelik bölümünün çıktıları

*        M.Ü.S.B.F. Hemşirelik bölümünde eğitim sistemi

*        M.Ü.S.B.F. Hemşirelik bölümünde ölçme ve değerlendirme

*        Burs olanakları ve başvuruları

*        Devlet yurdu başvuruları

*        Hepatit B koruyuculuk düzeylerinin ve gerekirse aşı takvimin takibi

*        Kariyer planlama

*        Mesleki gelişim ve yol haritası

*        Hemşirelik Etik kodları

 

 

 

 

Akran Yönderliği programının aşamaları

 1. 1.      Aşama
 • Akran yönderliği komisyonunun oluşturulması.
 • Akran yönderliği programının üçüncü ve dördüncü sınıfa geçecek öğrencilere duyurulması
 • Gönüllü akran yönder başvurularının alınması
 • Akran Yönderlerin seçimi

 

 1. 2.      Aşama
 • Akran yönderler ile ilk toplantının yapılması (Beklenti ve görüşlerin alınması)
 • Akran Yönderlerin eğitimi

 

 1. 3.      Aşama
 • Dördüncü sınıfta olan Akran Yönderleri ile ikinci sınıf öğrencilerinin eşleştirilmesi
 • Üçüncü sınıfta olan Akran Yönderleri ile birinci sınıf öğrencilerinin eşleştirilmesi
 • Okulun ilk günü üçüncü sınıfta olan akran yönderler ile birlikte birinci sınıfların oryantasyon programının yapılması

 

 1. 4.      Aşama
 • İlk yarıyıl sonunda toplantı yapılması ve gerekli revizyonların yapılması
 • İkinci yarıyıl sonunda toplantı yapılması ve gelecek yılın programının yapılması.
 • Yıl sonunda akran yönderlik programının değerlendirilmesinin yapılması.

 

 

Akran Yönderler için Etik ve davranış kuralları

*        Her ortamda etik, saygılı ve nazik davranmak

*        Danışanın paylaştığı bilgilerin gizliliği korumak

*        Kişisel sınırlara saygı göstermek

*        Sorumluluk sahibi olmak

*        Danışanlara örnek olmak

*        İyi bir dinleyici olmak

*        İletişime açık olmak

*        Toplantılara düzenli olarak katılmak

*        Danışanı ile sorun yaşadığında çatışmaya girmeden sorumlu öğretim elemanından yardım istemek

 

Danışanlar için Etik ve davranış kuralları

*        Her ortamda etik, saygılı ve nazik davranmak

*        Kişisel sınırlara saygı göstermek

*        Sorumluluk sahibi olmak

*        İyi bir dinleyici olmak

*        İletişime açık olmak

*        Akran yönderi ile sorun yaşadığında çatışmaya girmeden sorumlu öğretim elemanından yardım istemek

 

 

Akran Yönderi Olmanın Yararları

•  İletişim ve kişisel becerilerinizi geliştirirsiniz.

•  Liderlik ve yönetim niteliklerinizi geliştirirsiniz.

•  Kendi çalışma becerilerinizi ve konunuzla ilgili bilginizi güçlendirirsiniz.

•  Güven ve motivasyonunuzu arttırırsınız.

•  Arkadaş çevrenizi arttırırsınız.

•  Becerileriniz ve deneyiminiz ile tanınan biri olursunuz.

•  Kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim duygusu yaşarsınız.

•  Üniversitede değer verilen bir gönüllü olma fırsatını yakalarsınız.

•  CV'nizi geliştirirsiniz.

 

Danışan Olmanın Yararları

•  Pratik tavsiye, teşvik ve destek kazanırsınız.

•  Akran yönderinizin deneyimlerinden öğrenirsiniz.

•  Sosyal ve akademik güveninizi arttırırsınız.

•  Karar vermede daha güçlü olursunuz.

•  İletişim, çalışma ve kişisel becerilerinizi geliştirirsiniz.

•  Hem kişisel hem de akademik konularla ilgilenmek için stratejiler geliştirirsiniz.

•  Hedeflerinizi belirlersiniz.

•  Kariyerinizin üniversiteden mezun olduktan sonraki aşaması hakkında değerli bilgiler edinirsiniz.

•  Üst sınıflardan yeni arkadaşlar edinirsiniz.

•  Siz de akran yönderi olabilirsiniz.

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 01.07.2019 14:00:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM