Ebelik Bölüm Hedefleri

 

1. Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme becerisi.

2. Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisi.

3. Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme becerisi.

4. Birey/kadın/gebe(aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme becerisi.

5. Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.

6. Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini uygulayabilme becerisi.

7. Normal doğumu yönetebilme becerisi.

8. Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme becerisi.

9. Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme becerisi.

10. 15-49 yaş kadın, 0-6 yaş çocuk izlem becerisi.

11. Disiplin içi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi.

12. Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma becerisi.

13. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri.

14. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:34:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM