8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü

8 eylül fizyoterapistler günü.jpg (91 KB)

 

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Fizyoterapist Adayları Öğrencilerimiz

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonuna üye 126 ülkede her yıl " 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü" fizyoterapi ve rehabilitasyonda fizyoterapistin rolünü ifade etmede bir farkındalık günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye Fizyoterapistler Derneği'de bugünde ülkemizde fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda farkındalık yaratmak, mesleğimizin 60. yılını kutlarken vatandaşlarımızın rehabilitasyon hakkının savunuculuğunu yapmak ve hizmete erişimini kolaylaştırmak niyetindedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2030 doğrultusunda; rehabilitasyonun evrensel sağlık kapsamında olması, rehabilitasyon hizmet sunumu modelleri oluşturulması ve erişimin güçlendirilmesi için Türkiye Fizyoterapistler Derneği olarak tüm yöneticileri duyarlı olmaya ve bu amaçla bir eylem planı oluşturmaya davet etmekteyiz. 

Ülkemizde rehabilitasyon hizmetine erişimin güçlendirilmesi için atılması gereken adımlardan biri, rehabilitasyon ekibinin önemli bir üyesi olan fizyoterapistlerin güçlendirilmesi konusudur. Ülkemizin rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin politikasının tüm sağlık çalışanları için geliştirilmesi gerektiğini ifade ederken, fizyoterapistler özelinde yapılması gereken ve derneğimiz tarafından sürdürülen bazı çalışmalarımızı şöyle sıralayabiliriz;

1. Fizyoterapistler, Özel merkezlerde, Egzersiz Danışmanlık Merkezlerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahaleleri ile halkımıza hizmet sunabilmektedirler. Sağlığın korunması ve sürdürülmesine yönelik hizmetlerin tüm dünyada sağlık politikalarında öncelikli olduğu düşünüldüğünde ülkemizde de fizyoterapistlerin sunduğu bu hizmete vatandaşların ulaşımını sağlamak için yaygınlaştırılmasına ihtiyaç büyüktür.

2. Fizyoterapistlerin mesleki otonomisine uygun çalışabilmelerinin sağlanması,  kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmeleri; tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında bireye özel fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uygulanabilmesi için; Sağlık Bakanlığının gerekli mevzuat düzenlemelerini biran önce hayata geçirmesi önemlidir.

5. Fizyoterapistlerin özlük haklarına ilişkin; günlük hasta sayısı, ek gösterge, döner sermaye katsayısı, yıpranma payına yönelik;  adaletli ve iş barışını bozmayan düzenlemelere ihtiyaç vardır.

6. Fizyoterapistlerin istihdamında yapılan yanlışlar nedeniyle ülkemizde 100 bin kişiye düşen fizyoterapist sayısı sadece sekizdir ( Avrupada ortalama 83).  Doğru işgücü planlaması, mezun-çalışan- ihtiyaç üçgeninde etkinliğin sağlanması acil ihtiyaçtır.

8. Fizyoterapistlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde, sosyal hizmet merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde, spor klüplerinde, engelli sporlarında; Sağlık Bakanlığında hastanelerin sadece fiziksel tıp anabilim dalında değil tam zamanlı olarak nöroloji, ortopedi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, yoğun bakımlar, onkoloji, kadın doğum, nöroşirurji, pediatri, romatoloji gibi pekçok anabilim dalında yeterince yer almaları rehabilitasyon hizmeti sunumunda ertelenemeyecek ihtiyaçtır.

Son iki yılda tüm dünyanın ve ülkemizin birinci gündemi olan Covid 19 pandemisi de bizlere birkez daha fizyoterapi ve rehabilitasyonun önemini ortaya koymuştur. Özellikle hastalığı geçirenlerde uzun dönemde ortaya çıkan sorunların tedavisinde fizyoterapistlere ihtiyaç büyüktür. Önümüzdeki günlerin ve yılların önemli bir sağlık yükünü oluşturacak Covid 19 geçiren bireylerin fizyoterapistlerle buluşmaları ve rehabilitasyon hakkına kavuşmaları sağlanmalıdır.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği olarak ülkemizdeki tüm fizyoterapistler adına bireylerin yaşam kalitesini artıran ve yeniden toplumsal hayata dönüşünü destekleyen rehabilitasyon hizmetlerine hem ülkemizde vatandaşların hem de dünya vatandaşlarının erişimini desteklemek yönünde çalışmalarını sürdürürken bu konuda verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu bildiririz. Fizyoterapistler olarak tedavi, bakım ve eğitim ile birlikte rehabilitasyon hizmetlerine erişimi güçlendirmek için mesleğimize düşen sorumluluğu layığı ile yapabilmemize arzusundayız.

Tüm meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü Kutlu olsun.

 Saygılarımızla                                                                                                                            

Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Yönetim Kurulu

8.9.2021

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:43:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM