Akademik Yayınlar

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

 MAKALELER VE DERLEMELER

 

 Birincil indekslerde (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) taranan dergilerde yayınlanmış   makale/derleme

 • Yurdalan SU, Kondu S, Malkoç M. (2007). Assessment of health-relatedfitness in the patients with end-stagerenal disease on hemodialysis: Using Eurofit Test Battery. Renal Failure. Sayı -. Cilt 29 sf 955–960.

 2007

 • Yurdalan SU. (2007). Kalp cerrahisinde kardiyopulmoner fizyoterapi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. Sayı 27. Cilt 3 sf 69-72.

2007

 • Demirbüken İ, Yurdalan SU, Savelberg, H,Meijer K. (2009). Gender specific strategies in demanding hopping conditions. Journal of Sports Science and Medicine. Sayı -.Cilt 8 sf 265-270.

2009

 • Senduran M, Yurdalan SU, Karadibak D, Gunerli A. (2010). Haemodynamic effects of physiotherapy programme in intensive care unit after liver transplantation. Disability and Rehabilitation. Sayı 32 Cilt 17 sf 1416-1466.

2010

 • Karadag Saygi E, Cubukcu Aydoseli K, Kablan N, Ofluoglu D. (2010). The Role of Kinesiotaping Combined With Botulinum Toxin to Reduce Plantar Flexors Spasticity After Stroke. Topics in Stroke Rehabilitation. Sayı 17 Cilt 4, sf 318-322.

2010

 • Özgül B, Akalan NE, Kuchimov S, Uygur F, Temelli Y, Polat MG. (2012). The effect of unilateralcarriage of backpack in adolescents on biomechanics of gait: kinematic analysis. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. Sayı 46 Cilt 4, sf 269-274.

2012

 • Sarı Z, Kablan N, Özgül B, Aydoğdu O, Timurtaş E, Tütüncüoğlu F, Yurdalan SU, Polat MG. (2012). An investigation of the effects of holographic wristbands on strength, balance and flexibility - a double-blind placebo controlled study. Journal of Physical Therapy Science. Sayı 24 Cilt 7, sf 577-580.

2012

 • Sarı Z, Kablan N, Camcıoğlu B, Aydoğdu O, Kavlak B, Yurdalan SU, Polat MG. (2012). The effect of kinesiology taping on respiratory muscle strength. Journal of Physical Therapy Science. Sayı 24 Cilt 3, sf 241-244.

2012

 İkincil indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış makale/derleme

 • Yurdalan SU, Acar S, Malkoç M, Oto Ö. (2007). Determinants of in-patient cardiopulmonary physiotherapy after heart transplantation, Abstracts of the Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. The Heart Surgery Forum, 10 (2007): S31.

2007

 • Karadibak D, Yurdalan SU. (2010). Lenfödemde Fizyoterapi. Fleboloji Dergisi 20. Sayı 3. Cilt 12 sf 29-32.

2010

 • Karadibak D, Yurdalan SU. (2010). Üst ekstremite lenf ödeminde kompleks dekonjestif fizyoterapinin uzun dönem etkileri. Fleboloji Dergisi. Sayı 3. Cilt 12 sf 11-18.

2010

 Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış makale/derleme

 • Sarı Z, Yurdalan SU, Polat MG, Özgül B, Önel S. (2011) Therates of reduction in disease complaints after musculoskeletal physiotherapy in geriatric cases. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 1 Cilt 2. sf 103-106.

2011

 Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış makale/derleme

 • Polat MG. (2007). Yoğun bakım ünitesinde fizyoterapi. Yoğun Bakım Dergisi.Sayı 3. Cilt 7 sf 357-361.

2007

 • Yurdalan SU. (2007). Kalp cerrahisinde kardiyopulmoner fizyoterapi. Türkiye Klinikleri Cerrahi, Tıp Bilimleri, Kalp Damar Cerrahisi Postoperatif Bakım Özel Sayısı, 3 Cilt 27. sf 69-72.

2007

 • Sarı Z, Şener G, Yakut Y, Polat MG, Horoz, H, Arman A. (2010). Bel problemli hastalarda yüksek voltaj kesikli akımın ağrı ve bel kas kuvvetine etkisi: rastgele kontrollü çalışma. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. Sayı 3. Cilt 21 sf 101-107.

2010

 • Sarı Z, Polat MG, Yurdalan SU, Camcıoğlu B, Önel S, Kanberoğlu A. (2012) Geriatrik olgularda muskuloskeletal fizyoterapi gerektiren patolojilerin vücut bölgelerine dağılımı. Akademik Geriatri Dergisi. Sayı 4, sf 27-31.

2012

 • Yurdalan SU. (2011). Yoğun bakım ünitelerinde güncel fizyoterapi yaklaşımları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 1. Cilt 3. sf 196-201.

2011

 Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış (Türkçe/yabancı dil) makale/derleme

 • Polat MG. (2011). Sağlık eğitimi üzerine. Sağlık İletişimi Dergisi. Sayı 2. Cilt 2 sf 64-67.

2011

 • Polat MG, Sarı Z. (2011). Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite. Sağlık İletişimi Dergisi. Sayı 3. Cilt 3. sf 54-57.

2011

 • Polat MG, Sarı Z. (2011). Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite. Pi Dergisi 2011/3.

2011

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:42:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM