Bölüm Başkanının Mesajı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; uzman hekimin tanıladığı hastalara, fizyoterapist tarafından belirlenen, planlanan ve uygulanan klinik yaklaşımlar bütünüdür. Tarihçesi MÖ 460 yıllarına Hector’un hidroterapi veya su terapisi olarak adlandırılan bir tür fizyoterapi yaklaşımını ilk kez kullanmasına dayandırılmakla birlikte, esas,19.yy’ın son birkaç dekadında şekillenmiştir. 20.yy tüm dünyada fizyoterapi yaklaşımlarının bulunması ve klinik uygulamalarının hızla çoklu alan ve yaş gruplarına özelleşmesi ile geçerken;21.yy fizyoterapinin akademik eğitim, bilim ve klinik uygulamalarında inovatif teknoloji ve donanımlı insan kaynağının arttığı çağ olmuştur.

Fizyoterapi uygulayıcıları olarak ”Şimdi neredeyiz?” sorusuna verilecek yanıt kavramsal olarak “ mesleğin köklerine ve tarihine saygılı, modern ve pratik araştırmalar üzerine bina edilmiş, farklı kültür, inanç ve değerlere duyarlı, dünya ve toplumların sağlık gereksinimlerine uyarlanan, disiplinlerarası uygulama, araştırma ve eğitim yapan, fizyoterapi bilimi ve toplumsal sağlık değişimlerini sürekli izleyen” fizyoterapistler olduğumuzdur.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yönelimimiz de “ gelecekte olmamız gereken profesyonel ve bilimsel yer ile bu amaç doğrultusunda almamız gereken sorumluluklara odaklanarak” yüksek başarı profiliyle aldığımız öğrencilerimizi kaliteli ve uluslar arası standartta fizyoterapi lisans eğitimi ve klinik donatılarla kentimiz, ülkemiz ve dünyanın hizmetine sunabilmektir.

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 02.04.2018 12:59:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM