Bölüm Başkanının Mesajı

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; uzman hekimin tanıladığı hastalara, fizyoterapist tarafından, planlanan ve uygulanan klinik yaklaşımlar bütünüdür.

Tarihçesi MÖ 460 yıllarına Hector’un hidroterapi veya su terapisi olarak adlandırılan bir tür fizyoterapi yaklaşımını ilk kez kullanmasına dayandırılmakla birlikte, esas olarak 19. yy’ın son birkaç dekadında şekillenmiştir. 20.yy tüm dünyada fizyoterapi yaklaşımlarının çeşitlendirilmesi ve tüm tanılara ve yaş gruplarına özelleşmesi, yaygınlaşması ile geçmiştir.

21.yy ise Fizyoterapinin akademik eğitim, bilim ve klinik uygulamalarında inovatif yaklaşımlar, teknoloji destekleri ve donanımlı insan kaynağının arttığı bir çağ olmuştur.

Günümüzde Fizyoterapistler; yeni doğanlardan yaşamın sonundaki yaşlı insanlara kadar her yaştan bireyin, fiziksel yönden ihtiyaçlarını teşhis ve tedavi ederler. Fizyoterapi uygulamaları; tıbbın hemen tüm anabilim dallarında yaşlanma, yaralanma, hastalık veya çevresel faktörlerin etkisi ile hareket ve işlevin tehdit edildiği durumlarda tedavi sağlamayı içerir. Birçok hasta, tedavi gerektiren yaralanmalara, sakatlıklara veya diğer sağlık koşullarına sahiptir, aynı zamanda daha sağlıklı olmak ve gelecekteki sorunları önlemek isteyen insanlarla da ilgilenirler. İhtiyacı belirlemek adına muayene eder ve fonkisyonel analizlerini ve ihtiyacı tanılar, hareket etme, ağrıyı azaltma veya yönetme, işlevi geri kazanma ve sakatlığı önleme yeteneklerini geliştirmek için bir tedavi planı geliştirirler. İnsanların fonksiyonel hareketlerini yapılandırmalarından fitness hedeflerine ulaşmalarına, bağımsızlıklarını yeniden kazanmalarına veya sürdürmelerine ve aktif yaşamlar sürmelerine yardımcı olurlar.

Fizyoterapi uygulayıcıları olarak “Şimdi neredeyiz?” sorusuna verilecek yanıt kavramsal olarak;

  • Mesleğin köklerine ve tarihine saygılı,
  • Modern ve teknolojiye uyumlu araştırmalar yapan ve kanıtlar üzerine odaklanmış,
  • Sağlığı önceleyen, yaşama hakkına saygılı, toplumun farklı kültür, inanç ve değerlerine duyarlı,
  • Mesleğini toplumsal değişimlere ve gereksinimlerine göre uyarlayabilen,
  • Fizyoterapi tanılama, uygulama, araştırma ve eğitme süreçlerine hakim, gerekli becerilere sahip ve disiplinlerarası uyum düzeyi yüksek fizyoterapistler olduğumuzdur.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü yönelimimiz; öğrencilerimizi kaliteli ve uluslar arası standartta teorik ve klinik fizyoterapi becerileri ile donatarak, kentimiz, ülkemiz ve dünya sağlık hizmetlerine kazandırmaktır.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:35:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM