Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Hedefleri

Ulusal ve uluslararası boyutta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve ilişkili alanlarda gerekli tüm mesleki bilgi ve uygulamaları kazanır

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli ölçme değerlendirme teknikleri ve ilgili ekipmanı kullanarak hastayı değerlendirme ve tanılama becerisi kazanır

Fizyoterapi uygulamalarına ilişkin tedavi planı yapma ve uygulama becerisi kazanır

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarında olası problemleri çözebilme becerisi kazanır

Tedavi sürecini izleme becerisine sahip olur

Koruyucu sağlık hizmetlerine aktif katılabilir

Araştırma yapma ve araştırma tasarlama becerisi kazanır

Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kazanır

Eleştirel düşünme ve sorun çözme yaklaşımını kullanır

Sağlık hizmet sunumunda inter ve transdisipliner takım çalışması yapabilir

Engellilerin topluma kazandırılmalarına yönelik hizmet üretebilir

Fizyoterapi uygulamaları için gereken güncel bilgiye erişme becerisi kazanır

Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır

Mesleki etik ve sorumluluk anlayışı kazanır

Kalite süreçlerine ilişkin bilgi sahibidir

Yeni teknolojilere hızla uyumlanır, kullanabilme becerisi kazanır

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 02.09.2021 14:47:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM