Tarihçe

 

Yükseköğretim Kurulu'nun Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Eğitim Fakültesi'ni kapatma düşüncesi üzerine, Fakülte Yönetiminin, 2002 yılında Türkiye'de ilk kez yeni bölümlerle birlikte "Sağlık Bilimleri Fakültesine" dönüşme talebini (24 Ekim 2002) dile getirmesi ve 10.06.2003 tarihli Marmara Üniversitesi Senatosu "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" ve "Beslenme ve Diyetetik" bölümlerinin açılması kararını Yükseköğretim Kurulu'na arz etmesi ile süreç başlamıştır.  
Daha sonra; Marmara Üniversitesi Senatosunun 24.11.2006 tarih B.30.2.MAR.0.70.00.00/556 no’lu yeni teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.06.2007 tarih ve 2419-015995 sayılı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün açılması; Yükseköğretim Kurulu'nun 21.04.2006 tarih ve 1185-008736 sayılı "Sağlık Bilimleri Fakülte"leri kurulmasına ilişkin tavsiye kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.06.2007 tarih ve 2419-015995 sayılı uygun görüşü üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul görmüş ve Bakanlar Kurulu’nun 13 Haziran 2007 gün ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ((2007/12191)  onayı ile resmi olarak kurulmuştur.

İstanbul’da kurulan ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümü olarak 2007 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Bölüm kuruluşu ve ilk dönem başkanlığı Prof. Dr. Mine Gülden POLAT tarafından gerçekleştirilmiştir.

2008-2009 Eğitim-Öğretim Döneminde Lisans ve 2009-2010 Eğitim-Öğretim Döneminde ise Lisansüstü Eğitimine başlanmıştır. 2020-21 Eğitim – Öğretim Döneminde 10. Mezunlarını vermiştir.

Bölüm; 2008-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kartal Kampüsünde yer almış, 2016 Temmuz Ayından itibaren ise Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yerleşkesi (yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü) Başıbüyük Maltepe’ de yeni binasında hizmet vermeye devam başlamış olup halen bu yerleşkededir.

Bölümün kuruluşundan itibaren üç anabilim dalı mevcuttur. İlk kurulan anabilim dalları; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD ve Ortopedik Fizyoterapi AD’dır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın adı daha sonra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi ve Bilişimi AD olarak değiştirilmiştir.

Her üç anabilim dalı da lisansüstü eğitim vermektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisansı, Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisansı, Ortopedik ve Manuel Fizyoterapi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisansı Programları aktiftir.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:35:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM