Ana Sayfa

 

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan sağlık yöneticileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunları, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol almaktadırlar.

BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Mehveş TARIM
mtarimmarmara.edu.tr

ANABİLİM DALLARI
-Hastane İşletmeciliği
-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
-Sağlık Ekonomisi
-Sağlık Politikaları

 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Sağlık Yönetimi: Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Vardır.

Hastane İşletmeciliği: Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans  ve Doktora Programı Vardır.

ÇALIŞMA ALANLARI

- Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri

- Kamu ve özel sektör hastaneleri

- Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar

- Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları

- İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları

- Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarıdır.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:44:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM