Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler

 

Sağlık yönetimi bölümünün düzenlediği "Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yönetimi" konulu eğitim toplantısı 17 Mayıs'ta Sultanahmet Külliyesinde gerçekleşti. 

Panelin açılış konuşmalarını yapan  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Gülden Polat  Sultanahmet Külliyesi ve Marmara Üniversite'nin köklü geçmişinden bahsederken; Dekan Yardımcısı ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Mehveş Tarım inovatif dünyada sağlık yönetimi bölümünün önemine değindi. 

Doç. Dr Emre İşçi'nin moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe İstanbul Aydın Üniversitesi Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Prof. Dr. Ayhan Olcay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Handan Ankaralı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi M. Erkan Karabekmez, ve Anadolu Sağlık Merkezi Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Uzm. Dr. Hişam Alahdab konuşmacı olarak katıldılar.

Etkinlikte konuşmacılar tarafından inovasyon ve süreç yönetimi, tıpta büyük veri analizi, biyoinformatik ve sağlık hizmetleri, endüstriyel tıp ortamında inovatör hekimlik, tıpta yapay zeka, sağlık hizmetlerinde inovasyon dostu ortam nasıl sağlanmalı konularına değinildi. 

Kamu ve özel sektör sağlık çalışanları ile çeşitli üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katıldığı etkinlik beyin fırtınası ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

22.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen Doç. Dr. Emre İŞÇİ' nin sunumu ile "Ölçek Geçerlilik ve Güvenilirliği" konulu eğitim.

 

 15.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen  Dr. Öğr. Üyesi Murat D. ÇEKİN' n sunumu ile "Odak Grup Görüşmesi" ve "Derinlemesine Görüşme" konulu eğitimler.

 

13.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen  Doç. Dr. Ş. Burak BEKAROĞLU' nun sunumu ile "Sosyal Ağ Analizi" konulu eğitim.

 

17.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen  Doç. Dr. Ş. Burak BEKAROĞLU' nun sunumu ile "Tanımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi" konulu eğitim.

 

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 05.04.2021 14:34:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM