Sağlık Yönetimi Bölümü Kalite Politikası

Marmara Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi

Sağlık Yönetimi Bölümü Kalite Politikası

 1- Bölümde kalite güvencesi kültürünün, öğrenci, idari personel ve akademik personel düzeyinde yaygınlaştırılması.

2- Öğrenci, idari personel, akademik personel ve çalışanların geri bildirimlerinin  süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılması.

3- Her yıl, iç değerlendirme ile programın gözden geçirilerek sürekli iyileştirmenin sağlanması.

4- İç ve dış paydaşların (öğrenci, idari ve akademik personel, işverenler, mezunlar vb) katkılarıyla eğitim-öğretimde kalitenin arttırılması.

5- Tüm paydaşların memnuniyet ve bağlılığını gerçekleştirmek için değer temelli yaklaşımın yaygınlaştırılması. 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 14:45:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM