2019-2020 BAHAR DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

Marmara Üniversitesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ve Bahar Yarıyılı

Ortak Zorunlu Derslerin Yıl/Yarıyıl Bütünleme Sınavları

 
Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil)

Yıl/Yarıyıl Bütünleme Sınav Takvimi ve Uygulama Yöntemi

 

  • Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerin Yıl/Yarıyıl Sonu Sınavları İçin Çevrimiçi (online) Ders Platformuna Girişi

 

Yıllık ve yarıyıllık sistem uygulayan birimlerimizdeki, ortak zorunlu derslerin yıl/yarıyıl Bütünleme sınavlarına (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim sistemi ues.marmara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) olarak katılabileceklerdir.

 

  • Ortak Zorunlu Derslerin Yıl/Yarıyıl Sonu Sınavlarının Uygulama Yöntemi

 

Sınavlar çevrimiçi (online) test olarak yapılacak, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Öğrencilerin sınav soruları rastgele sırada olup, cevap seçeneklerinin (şıklarının) yerleri de farklı olacaktır.

 

            Öğrenciler, sınav esnasında herhangi bir sorunla (internet-elektrik kesintisi, vb. durumlarla) karşılaşılması durumunda tekrar sisteme girerek, sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla kaldığı sorudan sınava devam edebilecektir. Sınav bitiminde “Sınavı Bitir” butonuna basarak sınavı bitirebileceklerdir.

            Engelli öğrencilerimizin, birimleri ya da Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birimi ile iletişime geçmeleri durumunda, kendileri için mümkün olan tüm imkanlar kullanılacaktır.

 

  • Ortak Zorunlu Derslerin Yıl/Yarıyıl Bütünleme Sınavlarının Takvimi

 

Ortak zorunlu derslerin sınav takvimi aşağıdaki şekildedir. Sınavlar, belirlenen program dahilinde çevrimiçi (online) olarak Uzaktan Eğitim Sisteminden (ues.marmara.edu.tr) uygulanacaktır.

 

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   (GRUP-ATA3) 07.07.2020 10:00
Türk Dili       (GRUP-TRD2) 07.07.2020 12:00
Yabancı Dil   (GRUP-YDZ2) 07.07.2020 14:00

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sınav Uygulama Esasları ektedir.

SINAV UYGULAMA ESASLARI

ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDEV AKTİVİTESİ

ÖĞRENCİ İÇİN ÖDEV AKTİVİTESİ

 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı UZEM Sınav Takvimi

 

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi   (GRUP-ATA3) 8.06.2020 14:00
Türk Dili       (GRUP-TRD2) 9.06.2020 12:00
Yabancı Dil   (GRUP-YDZ2) 10.06.2020 12:00

 

Marmara Üniversitesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Yarıyıl Sistemi Uygulanan Programlarında

Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavları

 
Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil)

Yarıyıl İçi Sınav Takvimi ve Uygulama Yöntemi

 

  • Öğrencilerin Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavları İçin Çevrimiçi (online) Ders Platformuna Girişi

 

Öğrencilerimiz, ortak zorunlu derslerin yarıyıl içi sınavlarına (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil) sınav takviminde belirtilen tarih ve saatte Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ues.marmara.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile çevrimiçi (online) olarak katılacaklardır. Öğrenciler, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yarıyıl içi sınavlarına girecekleri ortak zorunlu derslerini, Uzaktan Eğitim Sistemine giriş yaparak, “Derslerim” seçeneğine dokunulur/tıklanır, açılan sayfada “Ortak Zorunlu Dersler Sınav” bağlantısına dokunduktan/tıkladıktan sonra görebileceklerdir.

 

  • Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavlarının Uygulama Yöntemi

 

Ortak zorunlu derslerin sınavları, sınav takviminde de belirtildiği gibi her ders için üç grup şeklinde yapılacaktır. Öğrenciler, sınavlara sadece bulundukları grubun sınav tarihinde ve saatinde sisteme girebilecektir.

 

Sınavlar çevrimiçi (online) test olarak yapılacak, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Öğrencilerin sınav soruları rastgele sırada olup, cevap seçeneklerinin (şıklarının) yerleri de farklı olacaktır.

 

            Öğrenciler, sınav esnasında herhangi bir sorunla (internet-elektrik kesintisi, vb.)  karşılaşılması durumunda tekrar sisteme girerek, sınav süresi içerisinde olmak kaydıyla kaldığı sorudan sınava devam edebilecektir.

            Engelli öğrencilerimizin, birimleri ya da Üniversitemiz  Engelli Öğrenci Birimi ile iletişime geçmeleri durumunda, kendileri için mümkün olan tüm imkanlar kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavlarının Uygulama Yöntemi

 

Marmara Üniversitesi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Yarıyıl Sistemi Uygulanan Programlarında
Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil)              Yarıyıl İçi Sınavları

 
 

Üst Birim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Sınav Tarihi

Sınav Saati

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
GRUP-ATA1

8.06.2020

10:00

 

Atatürk Eğitim Fakültesi

 

Teknik Eğitim Fakültesi

 

Teknoloji Fakültesi

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Eczacılık Fakültesi

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
GRUP-ATA2

8.06.2020

12:00

 

Hukuk Fakültesi

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

İlahiyat Fakültesi

 

İletişim Fakültesi

 

İktisat Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi

 

M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
GRUP-ATA3

8.06.2020

14:00

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Tıp Fakültesi

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

İşletme Fakültesi

 

Ortak zorunlu derslerin sınav takvimi aşağıdaki şekildedir. Sınavlar, belirlenen program dahilinde çevrimiçi (online) olarak Uzaktan Eğitim Sisteminden (ues.marmara.edu.tr) uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Yarıyıl Sistemi Uygulanan Programlarında
Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil)                 Yarıyıl İçi Sınavları

 
 
 

Üst Birim

Türk Dili

Sınav Tarihi

Sınav Saati

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Türk Dili
GRUP-TRD1

9.06.2020

10:00

 

Atatürk Eğitim Fakültesi

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Eczacılık Fakültesi

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Hukuk Fakültesi

 

İlahiyat Fakültesi

 

İktisat Fakültesi

Türk Dili
GRUP-TRD2

9.06.2020

12:00

 

İletişim Fakültesi

 

İşletme Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi

 

M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Türk Dili
GRUP-TRD3

9.06.2020

14:00

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Teknik Eğitim Fakültesi

 

Teknoloji Fakültesi

 

Tıp Fakültesi

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Yarıyıl Sistemi Uygulanan Programlarında
Ortak Zorunlu Derslerin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil)       Yarıyıl İçi Sınavları

 
 
 
 

Üst Birim

Yabancı Dil

Sınav Tarihi

Sınav Saati

 

Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Dil
GRUP-YDZ1

10.06.2020

10:00

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 

Eczacılık Fakültesi

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Hukuk Fakültesi

 

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yabancı Dil
GRUP-YDZ2

10.06.2020

12:00

 

İktisat Fakültesi

 

İlahiyat Fakültesi

 

İşletme Fakültesi

 

M.Ü. Yaşamboyu Öğrenme Programı

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yabancı Dil
GRUP-YDZ3

10.06.2020

14:00

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Bilimleri Fakültesi

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Teknik Eğitim Fakültesi

 

Teknoloji Fakültesi

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

 

 

  • Ortak Zorunlu Derslerin Yarıyıl İçi Sınavlarının Mazeret Sınavları

 

Ortak zorunlu derslerin yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınav tarihleri başvuru sayılarına göre belirlenerek ilan edilecektir.

 

 

 

HIZLI ERİŞİM