UZAKTAN EĞİTİM DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UZAKTAN EĞİTİM DÖNEM SONU DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

1 TEMMUZ 2020

 

Amaç: Bu anket çalışmasının amacı Fakültemizde yürütülen uzaktan eğitimin değerlendirmesini yapmaktır.

 

Yöntem: 22 Haziran-1 Temmuz 2020 tarihleri arasında öğrencilerden çevrimiçi olarak bir anketi cevaplandırmaları istenmiştir. Online anketin linki sınıf temsilcileri aracılığı ile tüm sınıflara duyuruldu.

 

Bulgular: Çalışmaya 2569 öğrencinin 1646’sı (Katılım oranı: % 64.07) katılmıştır.

Ekran Alıntısı 1.JPG (41 KB)

 Ekran Alıntısı 2.JPG (40 KB)

Ekran Alıntısı 3.JPG (32 KB)

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüzden 3 öğrencimiz COVID-19 geçirdiğini bildirmiştir.

Ekran Alıntısı 4.JPG (35 KB) 

79 öğrencimiz ailesinden herhangi birinin COVID-19 geçirdiğini bildirmiştir.

Ekran Alıntısı 5.JPG (37 KB)

Ekran Alıntısı 6.JPG (44 KB)

Ekran Alıntısı 7.JPG (40 KB)

Ekran Alıntısı 8.JPG (41 KB)

Ekran Alıntısı 9.JPG (42 KB)

Ekran Alıntısı 10.JPG (39 KB)

Ekran Alıntısı 11.JPG (37 KB)

Ekran Alıntısı 12.JPG (39 KB)

Ekran Alıntısı 13.JPG (38 KB)

Ekran Alıntısı 14.JPG (49 KB)

Ekran Alıntısı 15.JPG (23 KB)

Ekran Alıntısı 16.JPG (35 KB)

Ekran Alıntısı 17.JPG (33 KB)

Ekran Alıntısı 18.JPG (42 KB)

SONUÇ

 1. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu İstanbul dışında yaşamaktadır. Özellikle köyde yaşayan öğrencilerimiz internet bağlantısı sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bir kısmı canlı derslere hiç katılamazken bir kısmı cep telefonları ile canlı derslere katılabilmekle birlikte internet kotaları yetersiz kalmaktadır.
 2. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu uzaktan eğitim için gerekli olan olanaklara sahip değillerdir.
 3. 3 öğrencimizin kendisi 29 öğrencimizin ailesinden herhangi biri COVID-19 geçirmiştir.
 4. Öğrencilerimizin yarıya yakını canlı derslere katılmamıştır.
 5. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu vize ve final notunun ödev vb. yöntemler ile verilmesinden memnun.
 6. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu online sınav yapılmasını istemiyor.
 7. Öğrencilerimiz canlı derslere katılmama nedeni olarak en sık “daha sonra dersi izlerim” düşüncesinin yattığını bildirdiler.
 8. Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin çoğunluğu sıkıntı yaşadığını bildirdiler:
  • Ev ortamının ders dinlemeye uygun olmaması.
  • Internet kotasının yetmemesi
  • Canlı ders kayıtlarının sistemden silinmesi
  • Aile içi geçimsizlik
  • Internetin çekmemesi
  • Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma
  • Ders saatlerinin diğer kardeşlerin dersleri ile çakışması
  • Ekonomik sıkıntılar
  • Öğretim üyesine ulaşmada güçlük
 9. Öğrencilerimizin %75’i uzaktan eğitim döneminde fiziksel veya ruhsal olarak etkilendiklerini bildirdiler.
 10. Öğrencilerimiz baş ağrısı, sırt boyun ağrısı, bel ağrısı, uykusuzluk, konsatrasyon azlığı, aşırı uyku hali, aşırı yemek yeme, endişe/kaygı, kızgınlık/öfke, umutsuzluk, korku, çaresizlik, aşırı üzüntü, karamsarlık ve yalnızlık durumlarını çok sık/sık yaşadıklarını bildirdiler.
 11. Öğrencilerimizin %39 u yüz yüze eğitimi, %10’u uzaktan eğitimi diğerleri ise karma eğitimi tercih ettiklerini bildirdiler.

 

 

HIZLI ERİŞİM