UZAKTAN EĞİTİM DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UZAKTAN EĞİTİM DURUM DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

12 Nisan 2020

Amaç: Bu anket çalışmasının amacı Fakültemizde yürütülen uzaktan eğitimin mevcut durumunu ve var olan sorunları belirlemektir.

Yöntem: Hem öğrencilere hem de öğretim üyelerine yönelik 6-12 Nisan 2020 tarihleri arasında online anket uygulaması yapıldı. Online anketin linki sınıf temsilcileri aracılığı ile tüm sınıflara duyuruldu. Öğretim üyelerine ise bölüm başkanlığı ve Fakülte sekreteri aracılığı ile iletildi.

Bulgular: Çalışmaya 2569 öğrencinin 1294’u (Katılım oranı: %50.3), 56 öğretim üyesinin 33’ü (katılım oranı:%58.9)  katılmıştır.

 

Öğrenci Görüşleri

öğrenci görüşleri.png (55 KB)

 ikamet.png (70 KB)

 uzem.png (67 KB)

 

uzem katılım.png (61 KB)

cihaz.png (66 KB)

katılma durumu.png (117 KB)

genel memnuniyet.png (70 KB)

 

Kayıtlı olduğunuz ancak uzaktan eğitimi yapılmayan (Uygulamalar hariç) bir dersiniz varsa lütfen kodunu ve adını yazınız

Dersin kodu ve adı

Bölüm

Ebe2004 Cerrahi Hastalıklar

Ebelik

Ftr3002.1 Nörofizyolojik Yaklaşımlar

FTR

Acil Bakım

Ebelik

İngilizce

Ebelik

Ebe4032.1 İntörn Doğum

Ebelik

Ebe4022.2 Bitirme Projesi II

Ebelik

Toplum Sağlığı ve Epidemiyoloji

Sağlık Yönetimi

Sunum Becerileri

Hemşirelik/Ebelik

Ebeveynliğe Hazırlık

Ebelik

Mobilizasyon

FTR

YDI2056.2 Mesleki İngilizce Dersi

FTR/Hemşirelik

Aile Planlamasi

Ebelik

Acil ve İlk Yardımda Fizyoterapi

FTR

Genetik

Beslenme ve Diyetetik

Isı Işık Hidroterapi

FTR

Biyokimya

FTR

Patoloji

FTR

Topluma Hizmet Uygulamaları THU100.2

Ebelik

Ecz1010.1 - Farmakoloji

Hemşirelik

Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem

Ebelik

Tarih ve Edebiyat

Hemşirelik

Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivleme

Sağlık Yönetimi

Bilgisayar Uygulamaları

Sağlık Yönetimi

Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Yönetimi

İstanbul Kültürü ve Yaşam

Sağlık Yönetimi

Türk Dili 2

Hemşirelik

Atatürk İlke ve İnkılapları 2

Hemşirelik

HEM2053.1 Hemşirelik ve Sanat

Hemşirelik

Kss2052.2 Fotoğrafçılık

Ebelik

Sanat Tarihi

Ebelik

Lojistik Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Mikrobiyoloji

Beslenme ve Diyetetik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaktan eğitim ile ilgili yaşanılan sorunlar nelerdir?

 

n

(%)

Ses ve görüntü kopukluğu/donması yaşanması

70

20

Ders saatinin kısa olması (Mesleki alan dersleri için 1 saat yetersiz)

69

20

Öğrencinin yeterli internet kotasının olmaması

53

15

İnternetin çekmemesi

32

9

Bazı öğretim elemanlarının ders materyallerini öğrenci ile paylaşmaması

29

8

Öğrencinin katıldığı derslerin sistem katılmadı diye görünmesi

26

7

Canlı ders kayıtlarının hocalar tarafından silinmesi

18

5

Sisteme girişte sorun yaşanması

15

4

Derslerin çakışması

13

4

Telefondan canlı derslerin açılmaması/sorunlar yaşanması

10

3

Elektrik/İnternet kesintisi

6

2

Bazı hocaların slayt ve görüntü olmadan sadece ses ile ders anlatması

4

1

Telefon/Bilgisayar ve internetin olmaması

6

2

Toplam

351

100

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %27.1’i (n=351) uzaktan eğitim ile ilgili sorun bildirmiştir.

 

Öğretim Üyesi Görüşleri

 öü toplam ders.png (62 KB)

 öü toplam yl ders.png (62 KB)

öü uygulamalar.png (63 KB)

öü aktivite.png (70 KB)

 

öü katılım.png (125 KB)

öü zoom.png (103 KB) 

 

 

Marmara Online Ders Platformu üzerinden yürüttüğünüz derslerde yaşadığınız sorunları belirtiniz?

Ses ve görüntü kaybı yaşanması

8

Ders süresinin 1 saat ile sınırlandırılması

6

Öğrencilerin derse sesli katılamaması

3

Sadece dersten 15 dk. önce yükleme yapılabilmesi

2

Kameranın sık sık kapanması

1

İnternet kesintisi

1

Sistemde kesintiler olması

1

Ders çakışması

1

Ekran paylaşımı esnasında gecikme olması bazen paylaşamama

1

Toplam

24

 

 

Öğrencilerinizin uzaktan eğitim ile ilgili olarak size bildirdikleri sorunlar nelerdir?

Ses ve görüntü ile ilgili sorunlar

10

Bağlantı sorunları

5

İnternet erişiminin olmaması

1

Sınavların nasıl yapılacağını merak ediyorlar

1

Toplam

17

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER

 1. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu İstanbul dışında yaşamaktadır. Özellikle köyde yaşayan öğrencilerimiz internet bağlantısı sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bir kısmı canlı derslere hiç katılamazken bir kısmı cep telefonları ile canlı derslere katılabilmekle birlikte internet kotaları yetersiz kalmaktadır.
 2. Öğrencilerimizin tamamına yakını canlı derslerin başlatıldığını bildirmişlerdir.
 3. Öğrencilerimizin yaklaşık yarısı canlı dersleri bilgisayardan katıldıklarını bildirmişlerdir. Cep telefonu ile katılım da bağlantı sorunları yaşanmaktadır.
 4. Öğrencilerimizin ancak %60.6’sı hiçbir problem olmadan canlı derslere katılabildiklerini, %26.1’i zorlukla derslere katılabildiklerini bildirmişlerdir. %13.3’ü (n=172) ise çeşitli nedenler ile derslere katılamadıklarını bildirmişlerdir. Ankete katılım oranı da (%50,3) düşünüldüğünde uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenci sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğu sonucu çıkartılabilir. Bu koşullar altında online sınav yapılmaması önerilmektedir. Sınavlar salgın geçtikten sonra örgün eğitim ortamında yapılmalı. Sadece Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin (Ülkemizin ileriki dönemlerde hemşire ihtiyacı olabilir) sınavları (Ödev, proje vb) uzaktan yapılabilir. Zira Hemşirelik programında son dönem intern programıdır ve her öğretim elemanı 12-15 öğrenci ile çalışmaktadır. Dolayısı ile son sınıf öğrencilerinin diğer uzaktan eğitim platformları kullanılarak tüm dersleri ve sınavları tamamlanabilir.
 5. Öğrencilerin yaklaşık olarak yarısı uzaktan eğitimden memnun kalmışlardır. Memnuniyetsizliğin sebebi alt yapı sorunlarından kaynaklanmış olabilir.
 6. Öğrencilerin % 27.1’i uzaktan eğitim sistemi ile ilgili sorun bildirmiştir. Bu sorunların çözümü için aşağıdakiler önerilmektedir:
 • Canlı ders kayıtlarının hocalar tarafından silinmesine engel konulabilir.
 • Her derse ait ders notlarının sisteme konulması zorunlu hale getirilebilir.
 • Telefon operatörlerinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet kotası verilmesi talebinde bulunulabilir.
 • Sistem donması, ses ve görüntünün kesilmesi, aynı anda fazla öğrencinin sisteme girememesi, öğrencilerin sisteme giriş kayıtlarının tutulması gibi sistemsel sorunlar çözülmeli.
 • Özellikle mesleki alan derslerinin süresi arttırılabilir.

 

Sonuç olarak; Uzaktan eğitim yoluyla derslere katılamayan öğrencilerimiz bulunmaktadır.  Dolayısı ile bu durum öğrenciler arasında eşitsizliğe yol açmaktadır. Salgın döneminde uzaktan eğitime devam edilebilir ancak salgın geçtikten sonra uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilere yönelik mutlaka hızlandırılmış telafi eğitimi imkânı sağlanmalıdır. 

 

HIZLI ERİŞİM