Ebelik Bölümü

BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL

meltem.balmarmara.edu.tr

 

ANABİLİM DALLARI

Ebelik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Meltem DEMİRGÖZ BAL (Anabilim Dalı Başkanı) 

Öğretim Üyeleri

Doç Dr. Ayşe KARAKOÇ

Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt BİLGİN 

Doç. Dr. Fadime BİNGÖL 

Araştırma Görevlileri 

Arş. Gör. Begüm CERİT ASLAN

 

YÜKSEK LİSANS

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı vardır.

 

Türk Ebeler Derneği’nin tanımlamasıyla, ebe; gebelik, doğum, doğum sonrası ve yeni doğan döneminde gerekli izlem, bakım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürüten, normal doğumları ve doktorun olmadığı hallerde makat doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran, gerektiğinde epizyotomi uygulayan ve tamirini yapan, acil durumlarda uygun girişimlerde bulunan, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yürüten, kadın, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunması için ebelik uygulamaları ile karşılanabilecek girişimleri planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve yöneten yetkili sağlık personelidir. Ebe, ayrıca; temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama, 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarında da görev alır, yalnızca kadın için değil aile ve toplum için bir sağlık danışmanı ve eğitimcisi olarak görev yapar. Ebelik bölümü mezunlarımız, her biri 40 normal doğumu yönettikten sonra diploma alabilmekte, bu özellikleri ile özellikle tercih edilmektedir.

   ÇALIŞMA ALANLARI
- Kamu, üniversite ve özel hastaneler
- Aile sağlığı merkezleri
- Gebe eğitim merkezleri
- Anne-baba okulları
- Kadın ve çocuğun yer aldığı diğer alanlar


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 30.03.2022 12:39:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM