YAZARLARA BİLGİ

 

 

YAYIN GÖNDERME ADRESİ: johesamdergi@gmail.com 

 

 

Journal of Health Sciences and Management (JOHESAM) dergisi, sağlık ve sağlık yönetimi alanlarında, anket çalışmaları, klinik denemeler, gözlemsel ve deneysel araştırmalar, olgu sunumu, meta analiz, sistematik derleme ve derleme niteliğindeki Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlar. Dergi, yılda 3 sayı olarak Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında yayınlanır.

 

 

Makaleler johesamdergi@gmail.com adresinden Word dosyası olarak gönderilmelidir. Gerekiyorsa figür ve fotoğraflar jpg, jpeg formatında, her biri ayrı olarak eklenmelidir.

 

Etik kurul kararı gerektiren deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için, insan ve/veya hayvan hakları ile ilgili uluslararası anlaşmalara uygun girişimsel veya girişimsel olmayan etik kurul raporu (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002-http://www.wma.net/e/policy/b3.htm ve “Guide for the care and use of laboratory animals -www.nap.edu/catalog/5140.html) ve gönüllülere ait bilgilendirilmiş onam formu gereklidir.

 

Yazarların imzaladığı, çıkar çatışması, makalenin başka bir dergide yayınlanma prosedüründe olmadığı, yazarlık hakkı/sorumluluk durumları ve dergimizde yayın onaylarını beyan eden belge eklenmelidir.

 

Varsa araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni desteklerin hangi kurum, kuruluş ya da firmalarca yapıldığı belirtilmelidir.

 

Makalelerin formatının International Committee of Medical Journal Editors -Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (updated in December 2017 - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf ) kurallarına göre düzenlenmesi önerilir.

 

Makalenin yayına kabul edilmesi halinde tüm yazarlarca imzalanmış Yayın Hakkı Devir Formu’nun pdf olarak derginin posta adresine, ıslak imzalı orjinalinin dergi adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Makalenin hazırlanması

Makaleler A4 boyutunda, Arial 10 fontu ile iki satır aralıklı olarak, takip eden sayfalarda devamlı satır numaraları verilerek hazırlanmalıdır. Toplam sayfa sayısı resim ile şekiller dahil araştırma, meta analiz, sistematik derleme ve derleme yazılarında 15’i, olgu sunumlarında ise 6’yı geçmemelidir.

 

Başlık sayfasında makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, yazar adları ve çalıştıkları kuruma ait bilgiler ve elektronik posta adresleri bulunmalıdır.

 

İkinci sayfada yalnızca Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar sözcükler verilmelidir. Özetler; Amaç, Yöntemler, Bulgular, Sonuç şeklinde yapılandırılmış olup 250 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce yayınlar için 750 kelimeyi aşmayan genişletilmiş Türkçe özet verilmelidir. Anahtar sözcükler 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe özetin altına Türkçe, İngilizce özetin altına İngilizce olarak eklenmelidir.

 

Anket çalışmalarını içeren makaleler Giriş, Yöntem ve Gereçler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, Tablo ve  Şekilleri içermelidir.

 

Araştırma yazılarının tam metin bölümü Giriş, Yöntem ve Gereçler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, Tablo, Şekil ve Resimleri (açıklama yazılarıyla birlikte) içermelidir.

 

Olgu sunumlarında ise Giriş, Olgu(lar), Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, Tablo, Şekil ve Resimler (açıklama yazılarıyla birlikte) şeklinde olmalıdır.

 

Meta-analizi makaleleri, Giriş, Yöntem ve Gereçler, Bulgular, Tartışma, Sonuçlar, Kaynaklar bölümleri ve Tablolardan oluşur.

 

Sistematik derleme çalışmaları; Giriş, Yöntem ve Gereçler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar ve Tablolardan oluşur.

 

Derleme makaleleri, derginin belirlediği davetli yazarlardan talep edilir. Derleme makaleleri, Özet (özetin, araştırma makalesinde olduğu gibi belli bir formatta yapılandırılmış olması gerekmiyor), Anahtar Kelimeler, Giriş ve Sonuç bölümlerinden oluşur. Derleme makale gönderen yazarların, makalede kullandıkları verinin seçimi ve analizi için kullandıkları yöntemleri tanımlayan bir bölüme de yer vermeleri gerekir. Bu yöntemler Özet bölümünde de belirtilmelidir.

 

Tablo, şekil ve resimler ayrı bir sayfada olmalı ve yazının içinde geçmesi gereken yeri cümlenin sonuna parantez içinde yazılmalıdır. Tablo başlıkları ve Şekil dip notları ilgili tablo ve şekillerde, tek aralıklı olarak verilmelidir. Semboller ve kısaltmalar Tablo ve Şekillerin dip not kısımlarında tanımlanmalıdır

 

Fotoğrafların yüksek çözünürlüklü jpg formatında gönderilmesi gerekmektedir.

  

Kısaltmalar ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı daha sonra makale içinde hep aynı kısaltma kullanılmalıdır.

 

Yazı içinde kaynaklar APA stilinde (Yazar soyadı, yayın yılı.) kullanılmalıdır (http://blog.apastyle.org/apastyle/author-names). Kaynak listesi yazılırken uyulacak noktalama ve yazım şekli örnekleri  https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sayfasından kontrol edilmelidir. Dergi kısaltmaları Index Medicus tarafından gösterildiği şekilde yapılmalıdır. Altı ve daha az yazarlı olan kaynaklarda tüm isimler yazılmalı, yedi ve daha fazla yazarlı kaynakların ise ilk altı yazar ismi yazılıp Türkçe makalelerde “ve ark.” , İngilizce makalelerde “et al” ilave edilmelidir.

 

Teşekkür kısmı Kaynaklardan önce yer alır ve kişisel, yöntem ve gereç yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri bu kısımda  yer alır.

 

Yayın Kurulu, gönderiIen yazılarda bu kurallara uymayan yerlerin bulunması durumunda bilimsel içeriğe dokunmadan teknik açıdan gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 11.10.2018 13:03:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM