Sağlık Yönetimi Bölüm Hedefleri

 

1. Sağlık Yönetimi eğitim programı kapsamında gerekli mesleki tüm bilgiyi öğrenir.

2. Sağlık Yönetimi programında öğretilen bilgileri uygulama becerisi kazanır.

3. Sağlık Yönetimi programının uygulamalarında gereken çağdaş bilgi, araç ve gereçleri kullanabilme becerisi kazanır.

4. Mesleki bilgi ve beceriyi çağdaş ve bilimsel gelişmelere uyarlayabilme becerisi kazanır.

5. Toplumun sağlık problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır.

6. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve yönetim esaslarını planlama becerisi kazanır.

7. Sağlık Yönetimi eğitimini ulusal ve uluslararası çerçeve içerisinde yorumlayabilme becerisi kazanır.

8. Sağlık hizmetlerinin sunumundaki problemleri tanımlar, analiz eder ve sonuçları yorumlar. 

9. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.

10. Yönetimsel becerileri geliştirerek karar alır ve organize eder.

11. Sözlü ve Yazılı iletişim becerileri kazanır.

12. Mesleki etik ve sorumluluk alma becerisi kazanır.

13. Kalite ve yeni teknolojiler konusunda bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanır.

14. Sağlık Yönetimi programında öğrenilen bilgiler ışığında toplumun sağlık problemlerine yönelik araştırma yapma becerisi kazanır.

15. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır.

 


Bu sayfa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından en son 18.06.2019 13:25:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM